Een diploma secundair onderwijs behalen

Generieke inhoud

Titel

Een diploma secundair onderwijs behalen

Inhoud

Een diploma secundair onderwijs kunt u behalen via:

  • het leerplichtonderwijs
  • het secundair volwassenenonderwijs
  • de Examencommissie.

Voorwaarden
-
Procedure

Een diploma secundair onderwijs behalen via het leerplichtonderwijs

De meest gangbare manier om een diploma secundair onderwijs te behalen is via het leerplichtonderwijs. In België hebben -18-jarigen leerplicht, maar geen schoolplicht.

Om een diploma secundair onderwijs te behalen via een school kunt u een beroep doen op:

  • het voltijds secundair onderwijs
  • het stelsel van leren en werken, als u voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht.
  • opleidingsvorm 4 van het buitengewoon onderwijs, voor jongeren met een beperking.

Wie leerplichtig is en huisonderwijs volgt kan examens afleggen bij de Examencommissie secundair onderwijs. Ook als u naar school gaat kunt u een diploma secundair onderwijs behalen via de Examencommissie secundair onderwijs. U kunt er examens afleggen per graad (u kunt zelfs meteen starten met de 3de graad), hierdoor kunt u soms sneller uw diploma behalen.

Een diploma secundair onderwijs behalen als volwassene

Om een diploma secundair onderwijs als volwassene te behalen kunt u een beroep doen op:

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Bewijs

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Onderwijs en Wetenschap

Thema's

Onderwijs en Wetenschap

Verwant product
-
Labels
-
PID

1131