Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Toeslag bij de kinderbijslag voor eenoudergezinnen bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Toeslag bij de kinderbijslag voor eenoudergezinnen

Generieke inhoud

Titel

Toeslag bij de kinderbijslag voor eenoudergezinnen

Inhoud

Als u alleen woont met één of meerdere kinderen, dan hebt u naast de basiskinderbijslag misschien ook recht op een bijkomende toeslag: de toeslag voor eenoudergezinnen.

Vanaf 1 januari 2019, gaat deze toeslag op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

  • U woont alleen met een of meerdere kinderen. Die kinderen kunnen ook stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven of nichten zijn. U vormt ook een eenoudergezin als u samenwoont met uw kind(eren) en met een familielid zoals uw vader, zus of tante.
  • U ontvangt de gewone kinderbijslag.
  • Uw totale bruto-inkomsten liggen niet hoger dan 2.501,28 per maand.

Procedure

U kunt de toeslag aanvragen bij het kinderbijslagfonds dat uw gewone kinderbijslag betaalt. De toeslag wordt toegekend vanaf de maand volgend op de maand waarin u een eenoudergezin werd. De toeslag wordt de maand nadien uitbetaald, samen met de kinderbijslag.

Het recht op de eenoudertoeslag eindigt wanneer uw gezinssituatie en inkomsten niet meer voldoen aan de voorwaarden.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Kind Bedrag
1ste kind 47,81 euro
2de kind 29,64 euro
Vanaf het 3de kind 23,90 euro

Als u al een toeslag als langdurig werkloze, langdurig zieke, invalide of gepensioneerd krijgt dan krijgt u als alleenstaande ouder 17,97 euro extra vanaf het derde kind. Voor de eerste 2 kinderen zijn de toeslagen niet cumuleerbaar.

De leeftijdsbijslag voor het oudste kind wordt bij gezinnen die recht hebben op een eenoudertoeslag niet gehalveerd of geblokkeerd.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Federaal agentschap voor de kinderbijslag
Trierstraat 70
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Trefwoord
-
PID

1214