Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijstand van een tolk voor dove of slechthorende werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Generieke inhoud

Titel

Bijstand van een tolk voor dove of slechthorende werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Inhoud

Bent u doof of slechthorend, dan kunt u elk jaar gratis een beroep doen op een tolk voor doven of slechthorenden.

Voorwaarden

U hebt recht op bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet.

  • U kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden.
  • U kreeg van het VAPH een ticket 'Vervanging gehoor'.
  • U kreeg van het VAPH de toelating om in het hoger onderwijs een beroep te doen op pedagogische hulp omdat u doof of slechthorend bent.
  • U kreeg de toelating van het departement Onderwijs om een beroep te doen op een tolk.
  • U hebt een schriftelijke verklaring van een neus-, keel- en oorarts dat u een van volgende handicaps hebt:
    • Uw beste oor heeft een verlies van minimaal 70 dB bij tonale audiometrie.
    • U hebt 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie.
  • U beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar de VDAB besloot na een uitgebreid onderzoek dat u toch in aanmerking komt.

Procedure

Basisaanvraag

Om na te gaan of u al recht hebt op tolkuren, neemt u contact op met het VAPH.

De VDAB betaalt de kosten van de tolk (de gepresteerde uren en de verplaatsingskosten) volledig terug. Als u daar behoefte aan hebt, kunt u bovendien nog een uitbreiding aanvragen van het aantal tolkuren.

Om na te gaan op hoeveel tolkuren u nog recht hebt, neemt u contact op met het CAB.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven
Dendermondesteenweg 449
9070 Destelbergen
Belgium

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Zenithgebouw
Koning Albert II laan 37
1030 Schaarbeek
Belgium

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Keizerslaan 11
1000 Brussel
Belgium

Type

Advies en begeleiding

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels

arbeidshandicap

doven

doventolk

doventolken

tolk

PID

1246