Overslaan en naar de inhoud gaan

Overlevingspensioen

Generieke inhoud

Titel

Overlevingspensioen

Inhoud

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet.

Het overlevingspensioen wordt ook wel weduwepensioen of weduwnaarspensioen genoemd.

Voorwaarden

U hebt recht op een overlevingspensioen als:

 • u een bepaalde leeftijd hebt. Deze leeftijd wordt opgetrokken tot 50 jaar in 2025.
 • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft (of de periode van wettelijke samenwoonst + het huwelijk) op het ogenblik van overlijden, behalve:
  • als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • als er een kind geboren is uit dit huwelijk
  • als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.
 • u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt (behalve in het geval van een overgangsuitkering).

Wie op het ogenblik van het overlijden van de huwelijkspartner niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden om een overlevingspensioen te krijgen, kan recht hebben op een overgangsuitkering gedurende:

 • 12 maanden (zonder kinderlast)
 • of 24 maanden (met kinderlast).

Voor de uitbetaling van het overlevingspensioen zal u dan moeten wachten tot u van een eigen rustpensioen geniet.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer:

 • u hertrouwt
 • uw beroepsinkomsten bepaalde grenzen overschrijden.

Procedure

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeentebestuur, bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij Pensioenaanvraag.

De aanvraag hiervoor moet binnen de 12 maanden na het overlijden worden ingediend

Ambtenaren

Indien uw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraagt u het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioendienst (FPD).

Indien uw echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Federale Pensioendienst (FPD), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart met pincode
 • Rekeningnummer

Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Federale overheid

Adres afleverende dienst

1765 - De Pensioenlijn
Zuidertoren
Europa
1060 Sint-Gillis
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Burger en Overheid

Thema's

Burger en Overheid

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels

overlevingspensioen

pensioen

PID

136