Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociaal tarief voor water

Generieke inhoud

Titel

Sociaal tarief voor water

Inhoud

Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief voor water. Sommige waterbedrijven noemen dit ook een 'sociale korting'.

Staat uw waterverbruik op een gemeenschappelijke factuur (bv. in een appartement of als bewoner van een woonzorgcentrum)? In dat geval kan er op die factuur geen persoonlijk sociaal tarief aangerekend worden. Maar als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u wel recht op een compensatie.

Voorwaarden

  • Het sociaal tarief geldt enkel voor het waterverbruik in een gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres.
  • Als er een gemeenschappelijke factuur is voor verschillende gezinnen, zoals in appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke watermeter of in een woonzorgcentrum, dan ontvangt het gezin – ter vervanging – een compensatie.
  • Het sociaal tarief wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot een van deze categorieën:
  • Hebt u op 1 januari van een kalenderjaar recht op een van de bovenstaande tegemoetkomingen? Dan hebt u voor dat jaar recht op het sociaal tarief. Als u pas in de loop van het jaar recht krijgt op een van deze tegemoetkomingen, dan krijgt u geen sociaal tarief voor dat jaar.

Een uitkering van het ziekenfonds geeft geen recht op het sociaal tarief voor water.

Procedure

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door uw waterbedrijf.

Denkt u dat u wel in aanmerking komt voor het sociaal tarief, omdat u aan de voorwaarden voldoet, maar krijgt u dat niet? Dan kunt u het zelf aanvragen bij uw waterbedrijf.

Stuur daarvoor één van de onderstaande attesten naar uw waterbedrijf. Doe dit uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is. Als u nog wacht op het attest, vraag het sociaal tarief dan al aan en stuur het attest later op. Het sociaal tarief kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Wat meebrengen
-
Bedrag

  • Het sociaal tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. U krijgt dus een korting van 80% op alle onderdelen van uw waterfactuur.
  • De compensatie is een forfaitair bedrag. De grootte van het bedrag hangt af van het aantal gezinsleden. Per persoon gaat men uit van 30 kubieke meter waterverbruik. U krijgt een bedrag dat overeenkomt met 80% korting op dit verbruik. Dat bedrag betaalt het waterbedrijf rechtstreeks uit aan het gezinshoofd. Voor meer info, neem contact op met uw waterbedrijf.

Uitzonderingen

Bent u beschermde klant, maar komt u niet in aanmerking voor het sociaal tarief voor water? Dan kunt u wel genieten van enkele andere voordelen.

Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst

AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Directie-generaal Personen met een Handicap
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Belgium

Federale Pensioendienst
Sint-Gillis
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Milieu en Energie

Labels

drinkwatermaatschappij

watermaatschappij

igo

drinkwaterbedrijf

drinkwater

PID

1387