Overslaan en naar de inhoud gaan

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Generieke inhoud

Titel

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Inhoud

Eigenaars van bepaalde vrachtwagens moeten een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Voorwaarden

Voertuigen die de kilometerheffing moeten betalen

Het is het maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet. MTT is hetzelfde als maximaal toegelaten massa (MTM).

Onderstaande voertuigen voor goederenvervoer moeten kilometerheffing betalen.

 • Alle voertuigen voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton
 • Trekkers van categorie N1 (gelijk of minder dan 3,5 ton) met carrosseriecode BC die een oplegger trekken en waarvan het gecombineerde gewicht meer dan 3,5 ton is. Deze opleggertrekkende motorvoertuigen worden 'BE-trekkers' genoemd. Op de website van Viapass staan foto's en veelgestelde vragen.
 • Deze maatregel geldt ook voor de hieronder genoemde voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven:
  • takelwagens
  • trekkers van kermisattracties
  • voertuigen met een rittenkaart
  • voertuigen met een Z-plaat (handelaarsplaat).

Elk voertuig dat de kilometerheffing moet betalen, moet een werkende OBU (On Board Unit) hebben. U moet de juiste euronorm ingeven in uw OBU. Als u de verkeerde euronorm ingeeft in uw OBU, dan riskeert u een boete.

Vrijstelling

Bepaalde soorten voertuigen kunnen een vrijstelling van de kilometerheffing krijgen. Het gaat om voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor defensie, civiele bescherming, brandweer en politie, medische doeleinden of voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden. De eigenaar van het voertuig moet de vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen.

Voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen

Bepaalde voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing (en zijn een 'niet-belastbaar' voertuig):

 • werktuigmachines die geen goederen vervoeren, zoals mobiele kranen, hoogtewerkers/verreikers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixer, dumpers
 • voertuigen met proefritplaat ZZ
 • oldtimers met een O-nummerplaat
 • mobilhomes
 • trekkers van kermiswoonwagens (als op de trekker 'kermis' staat vermeld)
 • tractoren die nooit gebruikt worden als trekker (alleenrijdende tractors)
 • opleidingsvoertuigen als zij voldoen aan deze voorwaarden:
  • er is dubbele besturing in de cabine
  • ze vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijv. betonblokken)
  • ze zijn aan de buitenkant herkenbaar met de benaming 'rijschool' op de cabine
  • zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek.

Voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen ('niet-belastbaar'), hebben geen OBU (On Board Unit) nodig.

Melding van 'niet-belastbaar voertuig'

Eigenaars van voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen, kunnen dit spontaan melden bij de belastingdienst van een van de drie gewesten. Deze melding is niet verplicht.

Op welke wegen?

In principe is elke weg in België een tolweg maar op een deel van de wegen geldt een nultarief. Op de Viapass-website staan de kaarten van de wegen waarop tol moet worden betaald in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Sinds 1-1-2019 werd er in Vlaanderen 38 kilometer tolweg aan het bestaande netwerk toegevoegd.

Andere belastingen?

 • De kilometerheffing vervangt het Eurovignet voor vrachtwagens in België. Wie vrachtvervoer doet in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden, heeft wel nog een Eurovignet nodig.
 • Voertuigen met een MTT tussen 3,5 ton en 12 ton betalen enkel nog kilometerheffing en geen verkeersbelasting meer.
 • Voertuigen met een MTT van 12 ton en meer betalen naast de kilometerheffing ook de jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen.

Procedure

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een ‘On Board Unit’ (OBU). Dit toestel registreert tot op de meter de gereden kilometers. De OBU moet altijd ingeschakeld zijn wanneer een tolplichtige truck op de openbare weg in België rijdt; dus niet alleen op de tolwegen

Een OBU is verkrijgbaar bij de serviceproviders die door Viapass gehomologeerd zijn voor het kilometerheffingssysteem: Satellic NV, Axxès, Total, TELEPASSEurotoll en Toll4Europe.

Controle en boetes

Om te controleren of weggebruikers in orde zijn, doet Viapass in samenwerking met de 3 gewesten controles in België. Er zijn vaste, flexibele en mobiele controles, en dat op alle Belgische wegen.
Wie geen OBU heeft, wie de OBU niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert op de tolwegen, wordt via detectie-apparatuur opgespoord en krijgt een boete.

Wat meebrengen
-
Bedrag

On Board Unit (OBU)

 • Voor de kostprijs van de installatie van uw OBU zijn er verschillende formules. U neemt best contact op met uw serviceprovider (Eurotoll, Telepass, Total, Satellic, Axxès).
 • Het gebruik zelf van een OBU is gratis.

Tarieven

 • De gewestregeringen van Vlaanderen en Brussel voeren met ingang van 1 juli 2019 een indexaanpassing door in Vlaanderen en Brussel. De actieve OBU’s van alle dienstverleners worden automatisch aangepast.  Op de Viapass-website staan alle tarieven die gelden op de wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 
 • Sinds 2018 wordt een differentiëring ingevoerd van de tarieven voor Euro V en Euro VI voertuigen. Bij de tarieven voor een Euro V voertuig komt er 1 eurocent bij.

Uitzonderingen
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financiële verplichting

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Trefwoord

tol

kilometer charge

prélèvement

redevance

redevance kilométrique

sattelic

sattelik

satelic

sattellic

sattellik

tolheffing

kilometer charging

tarification

melding

niet-belastbaar

niet-belastbare

niet belastbaar

niet belastbare

vrijwillige aanmelding

km-heffing

kmheffing

km

rekeningrijden

tolteller

tolmeter

voertuigkastje

km-hef

opleggertrekkend

oplegger trekkende voertuigen

N1 BC trekkers

OBU

on board unit

PID

1397