Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Young in BXL - subsidie voor Straatburgerschap bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Young in BXL - subsidie voor Straatburgerschap

Generieke inhoud

Titel

Young in BXL - subsidie voor Straatburgerschap

Inhoud

Via de projectoproep 'Young in BXL - Straatburgerschap' kunnen organisaties een subsidie aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op de stedelijke jongerencultuur en sociale inclusie in Brussel.

Voorwaarden

Wie kan de subsidie aanvragen?

  • verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, zonder winstgevend doel
  • feitelijke verenigingen op voorwaarde dat ze samenwerken met een bestaande organisatie met rechtspersoonlijkheid.

De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben.

Welke projecten kunnen een subsidie krijgen?

De projectoproep richt zich tot initiatieven voor jongeren uit diverse culturen met bijzondere aandacht voor moeilijke en kwetsbare jongeren. Jongeren zetten samen projecten op die inspelen op hun concrete noden op het vlak van cultuur, educatie, sport, welzijn en sociaal gebeuren. De projecten dragen ertoe bij dat de jongeren zich ervan bewust worden dat ze, via collectieve actie en in dialoog met anderen, wensen en dromen kunnen realiseren.

'Straatburgerschap' veronderstelt een lokale, buurtgerichte aanpak, maar de aanpak moet overdraagbaar zijn naar andere Brusselse gemeenten of naar Vlaamse steden. Een gemeenschaps- en grensoverschrijdende aanpak en samenwerking is een pluspunt.

Het project kan starten van 1 juni 2017 tot en met 1 november 2017 en mag maximaal 1 jaar duren.

Het project moet verschillen van de reguliere werking. Het is niet de bedoeling bijkomende subsidies te verlenen voor een bestaande werking, dienstverlening of aanbod.

De projecten worden in het Nederlands aangekondigd en de communicatie wordt in het Nederlands gevoerd. Het Nederlands wordt ook gebruikt tijdens het verloop van het project. Bij initiatieven waar verschillende talen worden gehanteerd, bekleedt het Nederlands een evenwaardige positie.

Procedure

Organisaties konden ten laatste woensdag 15 maart 2017 een projectvoorstel indienen aan de hand van een aanvraagformulier. De voorstellen zullen worden beoordeeld door een jury bestaande uit ambtenaren en deskundigen.

De uiteindelijke beslissing ligt bij de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel. Uiterlijk tegen dinsdag 16 mei 2017 werden de indieners op de hoogte gebracht van de beslissing van de minister.

Gesubsidieerde organisaties moeten het logo van de Vlaamse overheid vermelden bij elke mededeling, publicatie, presentatie enzovoort (ongeacht de drager) in verband met hun werking of met het gesubsidieerde project.

Op de website Brussel.vlaanderen.be vindt u het aanvraagformulier, het logo en meer informatie over de projectoproep.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Er kunnen subsidiebedragen van minimum 5.000 euro tot maximum 50.000 euro worden toegekend. Bij een positieve beslissing wordt een voorschot uitbetaald. De verdere uitbetaling sluit aan bij de effectieve projectuitvoering.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Coördinatie Brussel
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Trefwoord
-
PID

1425