Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegang tot de LEZ in Antwerpen

Generieke inhoud

Titel

Toegang tot de LEZ in Antwerpen

Inhoud

Sinds 1 februari 2017 is er in Antwerpen een lage-emissizone (LEZ) van kracht. Dit betekent dat de meest vervuilende voertuigen (vooral oudere dieselwagens) de stad niet meer in mogen. Sommige voertuigen mogen alleen binnen na registratie of met een tijdelijke toelating.

Voorwaarden

De lage-emissiezone strekt zich uit over de Antwerpse binnenstad (inclusief de Singel) en een deel van Linkeroever (tussen de E17, de park-en-ride Linkeroever en het Sint-Annabos). U vindt de LEZ in kaartvorm op de website van stad Antwerpen. Speciale verkeersborden geven aan dat u de LEZ in- of uitrijdt.

Toegangsvoorwaarden

De toegangsvoorwaarden gelden alleen voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine, aardgas of lpg rijden. In de tabel hieronder ziet u welke voertuigen onder welke voorwaarden de Antwerpse LEZ binnen mogen. Op SlimnaarAntwerpen.be kunt u ook via een online test nagaan of uw voertuig de Antwerpse LEZ binnen mag of niet.

Diesel

Toelatingsvoorwaarden diesel
  Sinds 1 februari 2017 Vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari 2025
Euro 6 Toegang Toegang Toegang
Euro 5
(of EEV)
Toegang Toegang Toegang na betaling
Euro 4 Toegang Toegang na betaling Geen toegang
Euro 3
met roetfilter
Toegang Geen toegang Geen toegang
Euro 3
zonder roetfilter
Toegang na betaling Geen toegang Geen toegang
Euro 2 Geen toegang Geen toegang Geen toegang
Euro 1 Geen toegang Geen toegang Geen toegang
Vóór de euronormen Geen toegang Geen toegang Geen toegang

Benzine, aardgas en lpg

Toelatingsvoorwaarden benzine, aardgas, lpg
  Sinds 1 januari 2017 Vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari 2025
Euro 6 Toegang Toegang Toegang
Euro 5 Toegang Toegang Toegang
Euro 4 Toegang Toegang Toegang
Euro 3 Toegang Toegang Toegang
Euro 2 Toegang Toegang Geen toegang
Euro 1 Toegang  Geen toegang Geen toegang
Vóór de euronormen Geen toegang Geen toegang Geen toegang

Altijd toegelaten

Deze voertuigen zijn altijd toegelaten tot de Antwerpse LEZ: 

 • Alle andere voertuigcategorieën dan M, N en T (bv. bromfietsen of moto’s) 
 • Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn altijd toegelaten, ongeacht hun euronorm.
 • Prioritaire voertuigen (vb. ambulances, politie, brandweer, ...)
 • Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 • Voertuigen van de Krijgsmacht.

Toegelaten na registratie: Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap.

Op SlimnaarAntwerpen.be vindt u meer info over de toegangsvoorwaarden van de LEZ in Antwerpen

Procedure

Controleer uw voertuig

Doe de online test, of bekijk de lokale toegangsvoorwaarden, en ga na of uw voertuig de Antwerpse LEZ binnen mag of niet.

De stad controleert op basis van een lijst (deels gebaseerd op de databank van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen, DIV) of een voertuig binnen mag in de lage-emissiezone (LEZ) van Antwerpen. Sommige voertuigen staan niet automatisch op die lijst met toegelaten voertuigen die de stad gebruikt, en moet zich daarom eerst registreren bij Stad Antwerpen:

 • toegelaten voertuigen met buitenlandse nummerplaten (behalve Nederlandse nummerplaten)
 • dieselvoertuigen met een euronorm 3 (III) waarop een roetfilter is geïnstalleerd
 • voertuigen voor personen met handicap
 • voertuigen met een andere euronorm dan opgenomen is in de LEZ-databank.

Registreer uw voertuig

U kunt uw voertuig online registreren, of (na afspraak) bij de Antwerpse stadsloketten.

 • Deze registratie is verplicht en moet vooraf gebeuren of ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de zone.
 • De registratie is eenmalig en blijft geldig tot de verstrenging van de normen in 2020.

Wat meebrengen

Uw autopapieren: inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest (of Europees certificaat van overeenstemming). Afhankelijk van het type voertuig moet u bij de registratie van uw voertuig extra bewijsstukken voorleggen. Op SlimnaarAntwerpen.be vindt u meer informatie over de bewijsstukken voor:

Bedrag

Registratie

Uw voertuig registreren bij stad Antwerpen is gratis.

Geldboete

Als u uw voertuig niet tijdig registreert en u rijdt de LEZ van Antwerpen binnen, dan valt uw voertuig bij de controle onder de voertuigen die niet toegelaten zijn. U zult dan een administratieve geldboete ontvangen.

 • In 2017 bedroeg die boete 125 euro per overtreding.
 • Sinds 2018 loopt de boete op voor wie vaker betrapt wordt: van 150 euro voor een eerste overtreding tot 350 euro vanaf de derde overtreding binnen de 12 maanden.

Uitzonderingen

Tijdelijke toelating tegen betaling

Sommige voertuigen zonder de vereiste euronorm mogen de LEZ van Antwerpen toch binnen tegen betaling. Op slimnaarAntwerpen.be vindt u een overzicht van de verschillende tarieven. De voertuigcategorie en de duurtijd van de toelating bepalen het bedrag.

 • U kunt een toelating aanvragen voor 1 dag (geldig tot 6 uur de volgende ochtend), 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar.
 • Vraag uw toelating tegen betaling aan ten laatste 1 dag voor u de Antwerpse LEZ inrijdt. U kunt uw aanvraag online indienen.

LEZ-dagpas

Komt uw voertuig niet in aanmerking voor een toelating tegen betaling? Dan kunt u een LEZ-dagpas kopen. Zo krijgt u 1 dag toegang tot de LEZ van Antwerpen, ongeacht met welk voertuig u rijdt.

 • Een LEZ-dagpas kost 35 euro. U krijgt daarmee toegang tot de LEZ tot 6 uur de volgende ochtend.
 • Per nummerplaat kunt u maximaal 8 keer per jaar een LEZ-dagpas aankopen.
 • U kunt uw LEZ-dagpas zowel online aankopen, als aan de nieuwe touchscreen parkeerautomaten in Antwerpen.

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Lokale overheid

Afleverende dienst

Lokale overheid

Adres afleverende dienst

Stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Burger

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Gemeente

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Mobiliteit en Openbare Werken

Verwant product
-
Trefwoord

milieu

LEZ

antwerpen

luchtvervuiling

vervuiling

diesel

euronorm

categorie

voertuig

wagen

auto

Slim naar Antwerpen

registreren

toegang

apen

dieselwagen

emissiezone

fijnstof

vlaanderen

fijn stof

dagpas

tijdelijke toelating

toelating tegen betaling

lage emissie zone

autos

lez antwerpen

lez zone antwerpen

lez antwerpen kaart

lez antwerpen boete

oldtimer

lez antwerpen oldtimer

oude autos

euro 4

euro 6

lez antwerpen toelating

lez antwerpen vrijstelling

lez registratie

lez registreren

lez uitzonderingen

lez antwerpen contact

PID

1428