Overslaan en naar de inhoud gaan

Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder (BENO-pass)

Generieke inhoud

Titel

Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder (BENO-pass)

Inhoud

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus.

Als u minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus zal zijn.

Voorwaarden

 • De totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning, wooneenheid of woongebouw dat uiterlijk op 31-12-2005 is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of waarvoor de stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31-12-2005 werd aangevraagd.
 • Investeringen in energiebesparende maatregelen met een eindfactuur tot eind 2016 komen niet in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus. De eindfactuur van de eerste investering moet dus een datum hebben vanaf 1-1-2017.
 • Om een totaalrenovatiebonus te krijgen, moet u investeren in minstens 3 van de onderstaande energiebesparende maatregelen. U moet daarbij voldoen aan de voorwaarden van de gekozen premie (of van het ventilatiesysteem) én voldoen aan de bijkomende voorwaarden.
  • Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie
   Bijkomende voorwaarden: de oppervlakte die nieuw geïsoleerd wordt, moet minimaal 30 m² zijn én het volledige dak of de volledige zoldervloer van de woning moet geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden van de premie van de netbeheerder.
  • Premie van de netbeheerder voor buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
   Bijkomende voorwaarden: de oppervlakte die nieuw geïsoleerd wordt, moet minimaal 30 m² zijn én alle muren van de woning binnen het beschermd volume moeten geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden van premie van de netbeheerder.
  • Premie van de netbeheerder voor kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond
   Bijkomende voorwaarde: de oppervlakte die nieuw geïsoleerd wordt, moet minimaal 30 m² zijn én de volledige vloer en/of het volledige kelderplafond binnen het beschermd volume moet geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden van de premie van de netbeheerder.
  • Premie van de netbeheerder voor nieuwe beglazing
   Bijkomende voorwaarde: de glasoppervlakte van de nieuwe beglazing moet minimaal 5 m² zijn én alle beglazing in de woning moet een U-waarde hebben van maximaal 1,1 W/m²K.
  • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler
  • Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp
  • Ventilatiesysteem
   Er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem, maar deze maatregel komt wel in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus.
 • De aparte premies blijven behouden volgens de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de uitvoering (er wordt gekeken naar de datum op de eindfactuur van elke investering).
 • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering.

Procedure

De toekenning van de totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra netbeheerder Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement drie investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking kunnen komen voor de totaalrenovatiebonus, zal Fluvius u contacteren met de melding dat u een totaalrenovatiebonus krijgt.

In geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren). Bij elke premieaanvraag voor een specifieke investering zal gevraagd worden of deze al dan niet betrekking heeft op meerdere wooneenheden. Zo weet de netbeheerder welke appartementen ook gemeenschappelijke investeringen hebben gedaan.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. De bonus wordt telkens begrensd zodat de som van de uitbetaalde premiebedragen en de uitbetaalde totaalrenovatiebonussen nooit meer bedraagt dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.

Eengezinswoningen

Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 1.250 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 1.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 2.750 euro (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 3.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 4.750 euro

Appartementen

Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 625 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 875 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 1.375 euro (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 1.875 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 2.375 euro

Beschermde afnemers

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers wordt de bonus met 50% verhoogd.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst

Fluvius
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Verwant product
-
Trefwoord

voucher

trb

totaalrenovatie

totale renovatie

complete renovatie

renovatiebonus

benopas

beno-pass

beno-pas

benopass

beno pas

beno pass

totaalrenovatiepremie

2018

2017

PID

1432