Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Generieke inhoud

Titel

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Inhoud

Uitstrijkjes zijn een belangrijk middel in de strijd tegen baarmoederhalskanker. Elke 3 jaar krijgen alle vrouwen in Vlaanderen van 25 tot en met 64 jaar daarom een uitnodiging in de bus om langs te gaan bij hun huisarts of gynaecoloog voor een uitstrijkje. Dit uitstrijkje wordt dan in een laboratorium onderzocht om te kijken of het afwijkende cellen bevat.

Voorwaarden

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker is bestemd voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar.

Procedure

U krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek als u de laatste 4 jaar geen uitstrijkje kreeg.

Om deel te nemen, maakt u een afspraak met uw huisarts of gynaecoloog.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Het onderzoek van het uitstrijkje is meestal gratis. U betaalt enkel de consultatie bij de huisarts of gynaecoloog.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

Het Vlaams beleid inzake bevolkingsonderzoek is bepaald in artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende preventieve gezondheidszorg (B.S. 3 februari 2004), en nader omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (B.S. 19 februari 2009).

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Preventie
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

1434