Attest van wettelijke samenwoning

Generieke inhoud

Titel

Attest van wettelijke samenwoning

Inhoud

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat u een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd samen met de persoon waarmee u een woning deelt.

  Voorwaarden

  De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

  Procedure

  Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • datum verklaring van wettelijke samenwoning
  • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

  U kunt het attest van wettelijke samenwoning opvragen bij uw gemeente.

  Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook online raadplegen, downloaden en afdrukken:

  Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

  Wat meebrengen

  Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

  Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

  Bedrag
  -
  Uitzonderingen
  -
  Regelgeving
  -

  Documenten

  Websites
  -
  Documenten
  -

  Taxonomie

  Bevoegde overheid

  Federale overheid

  Afleverende dienst

  Federale overheid

  Lokale overheid

  Adres afleverende dienst
  -
  Type

  Bewijs

  Doelgroep

  Burger

  Geografische toepassingsgebied

  Federaal

  Thema

  Burger en Overheid

  Thema's

  Burger en Overheid

  Verwant product
  Labels

  ongehuwd samenwonen

  samenwonen

  wettelijk samenwonen

  PID

  1483