Overslaan en naar de inhoud gaan

Attest van wettelijke samenwoning

Generieke inhoud

Titel

Attest van wettelijke samenwoning

Inhoud

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat u samen met uw partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • datum verklaring van wettelijke samenwoning
 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van wettelijke samenwoning opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Federale overheid

Lokale overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Bewijs

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Burger en Overheid

Thema's

Burger en Overheid

Verwant product
Labels

ongehuwd samenwonen

samenwonen

wettelijk samenwonen

PID

1483