Overslaan en naar de inhoud gaan

Orgaandonatie

Generieke inhoud

Titel

Orgaandonatie

Inhoud

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Voorwaarden
-
Procedure

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil wordt gerespecteerd, kunt u uw keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in, en laat het registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. U kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Lokale overheid

Adres afleverende dienst

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein 40
1060 Sint-Gillis
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Burger en Overheid

Thema's

Burger en Overheid

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Trefwoord

afstaan

donatie

doneren

ongeval

orgaan

orgaandonatie

transplantatie

PID

158