Overslaan en naar de inhoud gaan

Inkomensgarantie-uitkering

Generieke inhoud

Titel

Inkomensgarantie-uitkering

Inhoud

Als u als werkloze opnieuw aan de slag gaat in een deeltijdse baan, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden, boven op uw deeltijdse nettoloon, een extra uitkering van de RVA krijgen. Door die inkomensgarantie-uitkering (IGU) is uw totale inkomen, dus uw nettoloon plus die extra uitkering, minstens even hoog als de werkloosheidsuitkering die u kreeg voordat u weer aan het werk ging. Door de IGU toe te kennen, wil de overheid vermijden dat het loon dat u als werknemer krijgt, niet of maar een klein beetje hoger ligt dan de werkloosheidsuitkering die u ontving. Een fenomeen dat de 'werkloosheidsval' wordt genoemd.

Voorwaarden

Om recht te hebben om de inkomensgarantie-uitkering,

  • moet uw gemiddelde brutomaandloon minder dan 1.562,59 euro bedragen
  • moet uw loon voor de beschouwde maand lager zijn dan 1.562,59 euro.
  • mag uw deeltijdse werkregime niet meer dan 4/5 zijn
  • mag u geen recht meer hebben op een loon ten laste van uw vorige werkgever (als uw deeltijdse baan begint tijdens een opzeggingsperiode of als u nog een verbrekingsvergoeding krijgt)
  • moet u aan uw werkgever vragen dat hij uw arbeidsovereenkomst aanpast als u geregeld meer uren moet presteren dan in die arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Als u op vrijwillige basis van een voltijdse naar een deeltijdse baan overstapt, dan hebt u geen recht op een IGU.

Procedure

Doe bij de VDAB (of, als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, bij Actiris) aangifte van uw deeltijdse betrekking en schrijf u in als werkzoekende voor een voltijdse baan.

De eigenlijke inkomensgarantie-uitkering vraagt u aan via uw uitbetalingsinstelling.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Op de website van de RVA vindt u een simulatieprogramma waarmee u zelf kunt uitrekenen hoeveel uw IGU bedraagt.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Federale overheid

Adres afleverende dienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Belgium

Type
-
Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema
-
Thema's
-
Trefwoord

inkomengarantie

minimuminkomen

PID

1656