Overslaan en naar de inhoud gaan

Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap

Generieke inhoud

Titel

Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap

Inhoud

Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap, is een Vlaamse tegemoetkoming die 300 euro per maand bedraagt, en uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij u aangesloten bent.

Het basisondersteuningsbudget is de eerste trap van persoonsvolgende financiering waarmee mensen met een handicap zelf hun leven en zorg kunnen organiseren. Is dit onvoldoende, dan kan bij het VAPH een persoonsvolgend budget aangevraagd worden. Dat is de tweede trap van persoonsvolgende financiering.

Voor minderjarigen is er nog geen tweede trap van persoonsvolgende financiering. Dit wordt voorbereid. In tussentijd, als het BOB onvoldoende is, kunt u jeugdhulp van het VAPH aanvragen via de intersectorale toegangspoort (ITP).

Voorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Verschillende doelgroepen zullen op vooraf bepaalde momenten kunnen instappen in het systeem, het gaat om beperkte groepen die worden toegelaten tot het BOB.

Bestedingsvoorwaarden

Het BOB is vrij besteedbaar. Er moeten geen bewijzen en bonnetjes ingediend worden.

Het BOB kan dienen om bv. dienstencheques te kopen voor een poetshulp, of een vriend te vergoeden voor vervoersonkosten. Het BOB kan ook ingezet worden om de bijdrage voor reguliere thuishulp of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) te betalen.

Combinatievoorwaarden

Het BOB is combineerbaar met bepaalde tegemoetkomingen en diensten (vb. zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, vroeger tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering genoemd).

Het BOB kan echter niet gecombineerd worden met een aantal tegemoetkomingen en diensten, zoals bijvoorbeeld het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of het persoonsvolgend budget (PVB).

Procedure

De personen die mogelijk in aanmerking komen voor een BOB worden door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) doorgegeven aan de zorgkas waarbij de persoon lid is. De zorgkas onderzoekt vervolgens of de persoon effectief voldoet aan de voorwaarden, en brengt betrokkene schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Uw zorgkas contacteert u als u in aanmerking komt voor een BOB. U moet zelf geen aanvraag doen of contact opnemen.

Vanuit het VAPH kan niet bevestigd worden dat iemand in aanmerking komt voor een BOB. Het VAPH stuurt enkel een lijst met namen van mensen die aan de voorwaarden van het VAPH voldoen door naar de VSB. De zorgkas zal deze echter nog toetsen aan hun voorwaarden.

Als u geen lid bent van een zorgkas, maar wel mogelijk recht hebt op BOB, krijgt u een brief van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Dit gebeurt binnen de maand nadat het agentschap op de hoogte gebracht is van uw mogelijk recht op een BOB. U kunt u dan aansluiten bij een zorgkas naar keuze. Deze zorgkas zal dan verder onderzoeken of u recht hebt op een BOB.

De uitbetaling gebeurt door de zorgkassen:

  • Als de zorgkas uw rekeningnummer heeft, dan gebeurt de uitbetaling automatisch. U moet u in dat geval geen extra stappen ondernemen. Als u al een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgt, dan wordt het BOB op hetzelfde rekeningnummer gestort.
  • Als de zorgkas uw rekeningnummer nog niet heeft, dan zal zij contact opnemen om uw rekeningnummer op te vragen. De uitbetaling gebeurt vervolgens op dat rekeningnummer.

Wat meebrengen
-
Bedrag

300 euro per maand. Dit is een vast, niet belastbaar bedrag.

Een schuldbemiddelaar is gemachtigd om alle vormen van inkomen/tegemoetkomingen, dus ook het BOB, aan te wenden om uw schulden af te lossen.

Uitzonderingen

Personen die gebruik maken van bepaalde diensten of ondersteuning, kunnen geen basisondersteuningsbudget ontvangen.

Personen die in gevangenschap (ook in forensische psychiatrische centra) verblijven, kunnen ook geen basisondersteuningsbudget ontvangen.

Als een persoon wegens een vrijstelling niet kan aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming, dan kan er ook geen BOB worden uitgekeerd.

Vanaf 2020 geldt er een wachttijd voor inwoners van Brussel. Personen die in aanmerking komen voor het BOB, maar zich niet tijdig aansloten bij een zorgkas, moeten gedurende 5 jaar onafgebroken aangesloten zijn, vooraleer ze het BOB kunnen ontvangen. Deze wachttijd geldt niet voor personen die jonger zijn dan 26 jaar.

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Afdeling Continuïteit en toegang
Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis
Belgium

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Zenithgebouw
Koning Albert II laan 37
1030 Schaarbeek
Belgium

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels

vaph

pvf

BOB

basisbudget

zorgbudget voor mensen met een handicap

zorgbudget

ondersteuningsbudget

PID

1794