Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide vreemdelingen

Generieke inhoud

Titel

Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide vreemdelingen

Inhoud

Hoogopgeleide buitenlanders kunnen onder bepaalde voorwaarden gedurende meer dan 90 dagen in Vlaanderen wonen en werken. In dat geval kan hun toekomstige werkgever een Europese blauwe kaart voor hen aanvragen.

Voorwaarden

Met een Europese blauwe kaart kan een werknemer die niet de nationaliteit van een lidstaat van de EER of Zwitserland heeft, meer dan 90 dagen in België werken en verblijven. De regelgeving is de omzetting van de Europese Richtlijn (van 2009/50 van 25 mei 2009) voor de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

Procedure

De toekomstige werkgever vraagt de Europese blauwe kaart aan.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Team Arbeidskaarten Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
Belgium

Team arbeidskaarten Brussel
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Team Arbeidskaarten Gent
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
Belgium

Team Arbeidskaarten Leuven
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6
3000 Leuven
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Burger

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels

EBK

derdelander

derdelanders

h kaart

h-kaart

PID

1834