Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona-hinderpremie

Generieke inhoud

Titel

Corona-hinderpremie

Inhoud

Een onderneming die verplicht haar activiteiten moest stopzetten door de coronamaatregelen van de federale regering, kon in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie van de Vlaamse overheid. De premie kan niet meer aangevraagd worden.

Voorwaarden

Op de website van VLAIO leest u aan welke voorwaarden een onderneming moest voldoen om recht te hebben op de premie.

Procedure

U kunt de premie niet meer aanvragen.

Op de VLAIO-website leest u hoe u de premie kon aanvragen.

Terugvorderingen

U kunt een bezwaar indienen tegen een terugvordering. Dat kan via coronacorrectie@vlaio.be. Het bezwaar moet wel nieuwe elementen bevatten tegenover het ingediende dossier dus bijvoorbeeld bijkomend fotomateriaal. In het onderwerp noteert u best ‘bezwaar terugvordering + dossiernummer’.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Tot en met 5 april

Voor de periode tot en met 5 april 2020: 4000 euro. De premie dekte de periode tot en met 5 april.

Vanaf 6 april 2020

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen gold dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona-hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro kregen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020.

Na 8 juni

Ondernemingen die nog langer volledig gesloten moesten blijven vanwege de federale coronamaatregelen, konden voor de volgende sluitingsperiodes een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag (dus niet ondernemingen die vrijwillig gesloten bleven). Zij moeten de dagpremie wel zelf online aanvragen. Vraag de dagpremie aan.

Alleen dancings en discotheken konden nog verder sluitingspremies krijgen tot 30 september 2020. Sinds 1 oktober kunnen ze een beroep doen op het nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme..

Ondernemingen die sluitingspremies krijgen voor de periode van 1 augustus- 30 september, kunnen geen Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Anderlecht
Belgium

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Labels

corona

coronacrisis

coronamaatregelen

coronavirus

hinderpremie

tegemoetkoming

compensatie

vlaio

Agentschap Ondernemen

chp

PID

1862