Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona-compensatiepremie

Generieke inhoud

Titel

Corona-compensatiepremie

Inhoud

Ondernemingen die een grote omzetdaling kenden als gevolg van de coronacrisis, konden van de Vlaamse overheid een compensatiepremie van 3.000 euro krijgen om hun verliezen deels te compenseren. De premie kan niet meer aangevraagd worden.

Voorwaarden
-
Procedure

U kunt de corona-compensatiepremie niet meer aanvragen.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De compensatiepremie bedroeg 3.000 euro. Voor sommige zelfstandigen in bijberoep (zie 'voorwaarden') ging het om 1.500 euro.

De corona-compensatiepremie was eenmalige premie. In tegenstelling tot de corona-hinderpremie volgde er dus geen bijkomende premie per dag vanaf 6 april.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

  1. Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun
  2. Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  3. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Labels

compensatie

premie

compensatiepremie

corona

coronacompensatiepremie

ccp

coronacrisis

PID

1880