Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams beschermingsmechanisme

Generieke inhoud

Titel

Vlaams beschermingsmechanisme

Inhoud

Bedrijven die door de exploitatiebeperkingen vanwege de coronamaatregelen hun omzet met 60% of meer zagen dalen tussen 1 augustus en 30 september 2020, konden een premie ontvangen. Die moet hen helpen die omzetdaling op te vangen.

Voorwaarden

Voor wie?

U bent een ondernemer of zelfstandige:

  • die volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op 1 augustus 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest heeft. Als uw onderneming zich in een niet-actieve toestand bevindt (bijv. faillissement, vereffening of stopzetting). komt u niet in aanmerking. Als uw onderneming op 1 augustus nog niet bestond, ook niet.
  • en die als gevolg van de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de burgerlijke veiligheid:
    • een omzetdaling van minstens 60% kent in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020, tegenover dezelfde periode in 2019. Mits motivatie kunt u kiezen voor een andere referentieperiode indien in die periode door omstandigheden een abnormaal lage omzet werd gerealiseerd. Jaarlijks verlof geldt niet als een reden van abnormale lage omzet.
    • of (opnieuw) verplicht moet sluiten in de periode van 1 augustus tot 30 september.

Dat betekent concreet:

  • dat uw onderneming recht moet hebben gehad op de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie (u hoeft die premies niet noodzakelijk ook effectief aangevraagd te hebben).
  • dat uw omzetdaling (exclusief btw) het directe of indirecte gevolg moet zijn van de genoemde exploitatiebeperkingen ten gevolge van de coronamaatregelen. Een verminderde vraag is op zich onvoldoende als reden voor een omzetdaling.

Deze premie is combineerbaar met andere premies (bijvoorbeeld, Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme). Het Vlaams beschermingsmechanisme kan niet gecumuleerd worden met:

  • achtergestelde leningen van meer dan 75.000 euro in het kader van de coronamaatregelen bij PMV
  • sluitingspremies die zijn toegekend voor de maanden augustus en september in het kader van de corona-hinderpremie.

Procedure

De premie kan niet meer aangevraagd worden.

Vraag het Vlaams beschermingsmechanisme aan via de roze knop op de VLAIO-webpagina.

In de handleiding leest u welke gegevens u moet invullen bij uw aanvraag.

Aanvraag

Per onderneming(snummer) dient u 1 aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen. Als u meerdere vestigingen hebt, geeft u bij de aanvraag per vestiging aan of er minstens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-tewerkstelling is.

Verklaring op eer

De omzetdaling van 60% verklaart u op eer bij het indienen van de steunaanvraag. Met het oog op controle moet u de bewijsstukken daarna 5 jaar bijhouden.

U zult bij uw aanvraag geen bewijsstukken hoeven op te laden boven op uw verklaring op eer. Er zal u wel worden gevraagd de link te leggen tussen de maatregelen die nageleefd moeten worden en de gevolgen daarvan op uw beroepsuitoefening. U moet dat zelf motiveren bij de indiening van uw aanvraag. Daarvoor vermeldt u:

Na uw aanvraag

VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet de onderneming de steun terugbetalen.

Voorschot

Sinds 1 oktober is het niet meer mogelijk een voorschot in het kader van het Vlaamse beschermingsmechanisme aan te vragen.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep

De premie bedraagt 7,5% van de omzet (exclusief btw) in de maanden augustus en september 2019, en is beperkt tot maximaal 15.000 euro per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep

Had u in 2019 als bijberoeper een beroepsinkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro? Dan krijgt u de helft van de premie die een zelfstandige in hoofdberoep krijgt. Concreet krijgt u in dat geval 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

Belangrijk: als u die zelfstandige activiteit in bijberoep combineert met een baan als loontrekkende in een arbeidsregime van 4/5 of meer, komt u niet in aanmerking voor de premie als bijberoeper.

Horeca

Bent u exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht? Dan bedraagt de premie 7,5% van de omzet (exclusief btw) in de maanden augustus en september 2019, maar dan wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3.000 euro, tenzij uw onderneming een witte kassa heeft.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Labels

VBM

beschermingsmechanisme

corona

coronapremie

coronamaatregel

subsidie

vlaio

beschermingsregeling

avondklok

antwerpen

PID

1911