Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstel Cultuurkrediet

Generieke inhoud

Titel

Herstel Cultuurkrediet

Inhoud

Ondernemingen en organisaties die actief zijn in de cultuursector kunnen voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen met een looptijd van maximaal 6 jaar.

Voorwaarden

Voor wie?

Kunstenaars en andere professionele actoren (zowel individuele kunstenaars als organisaties) die actief zijn in de cultuursector en die niet in aanmerking komen voor de bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen omtrent kredietverlening in kader van de coronacrisis.

Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties die actief zijn in de sectoren die opgenomen zijn in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Waarvoor?

Het krediet dient om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen. Enkele voorbeelden: opvangen van een tijdelijk tekort aan cash of liquide middelen, investeringen of werkingsmiddelen voor de heropstart van de activiteiten, investeringen in herstelmaatregelen, enz...
Voor nieuwe initiatieven kunt u terecht bij het reguliere Cultuurkrediet.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de sociale financier Hefboom.

Procedure

U kunt het Herstel Cultuurkrediet aanvragen tot 1 december 2020. Op de website van de sociale financier Hefboom leest u hoe u een gemotiveerde aanvraag opstelt en indient.

Voor hulp bij het opstellen van uw plan van aanpak of uw financieel plan kunt u gratis terecht bij het Cultuurloket.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Een Herstel Cultuurkrediet is een renteloze lening vanaf 5.000 tot maximaal 100.000 euro, met een looptijd van maximaal 6 jaar.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels
-
PID

1935