Overslaan en naar de inhoud gaan

Een dienstencheque-onderneming opstarten en beheren

Generieke inhoud

Titel

Een dienstencheque-onderneming opstarten en beheren

Inhoud

Hoe richt u een dienstencheque-onderneming op en aan welke voorwaarden moet zo’n erkende onderneming voldoen?

Voorwaarden

In principe kan elke onderneming een dienstencheque-onderneming worden mits het bekomen van een erkenning. Zowel commerciële ondernemingen als vzw’s en OCMW’s kunnen een erkenning aanvragen. Uw onderneming kan ofwel uitsluitend activiteiten met dienstencheques uitvoeren ofwel behalve activiteiten met dienstencheques ook nog andere activiteiten uitvoeren.

Om een erkende onderneming te worden moet u aan een reeks voorwaarden voldoen. Zo moet u deelnemen aan een informatiesessie, een borgsom van € 25.000 deponeren en een volgens de reglementering dienstencheques een correct ondernemingsplan toevoegen. Daarnaast gelden nog algemene voorwaarden.

Na het bekomen van de erkenning kunt u <strong>werknemers</strong> die als dienstenchequewerknemer willen werken <strong>aanwerven</strong>. Dat mogen ook buitenlandse werknemers zijn, op voorwaarde dat ze een geldige arbeidskaart hebben. Deze werknemers moeten eveneens aan enkele voorwaarden voldoen. Bepaalde categorieën van werknemers mag u niet aanwerven via een arbeidsovereenkomst dienstencheques. Zij mogen ook maar een bepaald aantal welomschreven taken uitvoeren.

Lees meer over wie voor wie mag werken

Procedure

U vraagt uw erkenning aan in het gewest waar u de dienstencheque-activiteiten wilt uitvoeren. Wilt u als bedrijf een erkenning aanvragen voor het Vlaamse Gewest, dan moet u volgende stappen ondernemen

  • Woon de informatiesessie bij
  • Betaal de borgsom
  • Stel het ondernemingsplan op
  • Dien het erkenningsformulier in

Wat meebrengen
-
Bedrag

Prestaties goedkeuren en dienstenchequemedewerkers betalen

Dienstenchequewerknemers voeren hun prestaties in. De onderneming en de klant valideren daarna de prestaties, zodat de werknemers betaald kunnen worden. De klant kan kiezen voor elektronische of papieren dienstencheques. Elektronische dienstencheques hebben duidelijke voordelen, zowel voor de klant als voor uw onderneming.

Prestaties goedkeuren en dienstenchequemedewerkers betalen - een stappenplan

Loon en verzekeringen van werknemers

Hoe wordt het loon van uw dienstenchequewerknemers bepaald en op welke verzekeringen hebben ze recht? Het loon is afhankelijk van het type onderneming dat u hebt en u bent verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Meer over loon en verzekering van dienstenchequewerknemer.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Dienst dienstencheques en uitzendarbeid
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Onderneming

Geografische toepassingsgebied
-
Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels
-
PID

1937