Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Generieke inhoud

Titel

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Inhoud

Zelfstandigen en ondernemingen die als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen hun omzet met 60% of meer zagen dalen tussen 15 november en 31 december 2020, of ondernemingen die verplicht gesloten moesten blijven tijdens diezelfde periode, kunnen een beroep doen op een premie waarmee ze de terugloop in ontvangsten kunnen overbruggen.

Voorwaarden

Voor wie?

Omzetdaling 60%

Elke ondernemer die tussen 15 november en 31 december 2020 een omzetverlies van minstens 60% had door de verstrengde coronamaatregelen, kan een beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme 3.
U toont uw omzetdaling aan door de periode van omzetdaling in 2020 te vergelijken met dezelfde periode (de referentieperiode) in 2019.

Verplichte sluiting

Ook ondernemingen die in diezelfde periode, tussen 16 november 2020 en 31 december 2020, verplicht gesloten moesten blijven door de coronavirusmaatregelen (horeca, niet-essentiële winkels, ...), komen in aanmerking. Bekijk de lijst van verplicht gesloten sectoren. Deze ondernemingen hoeven hun omzetdaling niet aan te tonen voor de sluitingsperiode.

Toeleverancier aan gesloten sector

Ondernemingen die hoofdzakelijk toeleveren aan een gesloten sector, kunnen als periode van omzetdaling kiezen tussen:

 • de hele periode van 16 november tot en met 31 december 2020
 • of de verplichte sluitingsperiode van uw afnemer (van 16 november 2020 tot de laatste sluitingsdag van uw afnemer).

In beide gevallen moeten ze de omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen.

U wordt beschouwd als toeleverancier aan een gesloten sector als u meer dan 50% van uw omzet haalt uit die activiteit.

Procedure

Vraag het Vlaams Beschermingsmechanisme 3 aan via de roze knop op de VLAIO-webpagina. U hebt daarvoor tijd tot uiterlijk 15 februari 2021!

Lees zeker de handleiding voordat u met uw aanvraag begint. U leest er onder meer welke gegevens u bij de hand moet hebben voor uw aanvraag.
Is uw onderneming pas sinds 16 november 2019 of later opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Lees dan de handleiding voor starters.

Lees hoe u zich online aanmeldt om uw aanvraag te doen.

Per onderneming dient u één aanvraag in.

Welke gegevens hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Het omzetcijfer (exclusief btw) van de gekozen referentieperiode in 2019.
 • Het omzetcijfer (exclusief btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019.
 • Uw financieel plan (alleen als u starter bent).
 • Het registratienummer van uw geregistreerde-kassasysteem (witte kassa).

Verklaring op eer

De omzetdaling van minstens 60% verklaart u op eer bij het indienen van de steunaanvraag. Met het oog op controle moet u de bewijsstukken daarna 5 jaar bijhouden.

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijsstukken op te laden boven op uw verklaring op eer. Er zal u wel worden gevraagd de link te leggen tussen de maatregelen die nageleefd moeten worden en de gevolgen daarvan op uw beroepsuitoefening. U moet dat zelf motiveren bij de indiening van uw aanvraag. Daarvoor vermeldt u:

Na uw aanvraag

VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet uw onderneming de steun terugbetalen.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet (exclusief btw) die u had in de referteperiode. Afhankelijk van uw keuze is dat dus:

 • ofwel de periode van 16 november 2019 tot en met 31 december 2019
 • ofwel de periode in 2019 die overeenstemt met de periode van 16 november 2019 tot en met de laatste verplichte sluitingsdag (en uiterlijk 31 december).

Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die pas op 16 november 2019 of later zijn opgenomen in de KBO, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De steun is vrij van belastingen.

Maximale en minimale steunbedragen

 • Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%

Het minimale steunbedrag voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 is 1.000 euro.

Het maximale steunbedrag voor dezelfde periode bedraagt:

 • 11.250 euro voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • 22.500 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
 • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

 • Verplicht gesloten sectoren

De minimale en de maximale steunbedragen voor gesloten sectoren worden berekend in verhouding tot aantal verplicht gesloten kalenderdagen. Bekijk de lijst met minimale en maximale steunbedragen voor verplicht gesloten sectoren.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
Labels

VBM

3

vbm3

VBM 3

VB3

VB 3

PID

1945