Overslaan en naar de inhoud gaan

VBM10 - Vlaams Beschermingsmechanisme 10

Generieke inhoud

Titel

VBM10 - Vlaams Beschermingsmechanisme 10

Inhoud

Zelfstandigen en ondernemingen die actief zijn in een aantal welbepaalde sectoren en die in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 hun omzet met 60% of meer zagen dalen, komen in aanmerking komen voor de steunmaatregel.

Voorwaarden

Alleen ondernemingen die actief zijn in één van de onderstaande sectoren, kunnen een aanvraag indienen. De ondernemingen moeten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een RSZ- of btw-NACE-code hebben die overeenstemt met de activiteit van de getroffen onderneming.

NACE-code
discotheken en dancings 56302 - Discotheken, dancings en dergelijke
feestzaal 56210 - Catering
56290 - Overige eetgelegenheden
hotel 55100 Hotels en dergelijke accommodatie
reisbureau 79110 - Reisbureaus
79120 - Reisorganisatoren
personenvervoer via autocars 49390 - Overig personenvervoer te land
eventbedrijf 56210 - Catering
77293 - Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten e.a.
77294 - Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77296 - Verhuur en lease van bloemen en planten
77392 - Verhuur en lease van tenten
90022 - Ontwerp en bouw van podia
90023 - Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90041 - Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

Ondernemingen moeten open zijn om in aanmerking te komen voor deze steun (met uitzondering van de ondernemingen die verplicht gesloten moesten blijven).

Procedure

Vraag het Vlaams Beschermingsmechanisme 10 aan via de roze knop op de VLAIO-webpagina. U hebt daarvoor tijd tot en met 16 november 2021, 20 uur.

Per onderneming dient u één aanvraag in.

Handleiding

Lees zeker de handleiding voordat u met uw aanvraag begint. U vindt die onder aan de pagina ‘aanvraagprocedure’ op de VLAIO-webpagina. U leest er onder meer welke gegevens u bij de hand moet hebben voor uw aanvraag.

Bereid uw aanvraag zorgvuldig voor: elke manuele aanpassing (rechtzetten van fouten na de indiening) vertraagt het uitbetalingsproces aanzienlijk.

Nog nooit online een subsidie aangevraagd bij VLAIO? Lees hoe u zich online aanmeldt om uw aanvraag te doen.

Welke gegevens hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Uw omzetcijfer (zonder btw) van van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019. De steun wordt berekend op dat cijfer.
 • Uw omzetcijfer van de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
 • Uw omzetcijfer (zonder btw) volgens de btw-aangifte van het derde kwartaal 2019 en het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het derde kwartaal 2021 .
 • Uw financieel plan (alleen als u starter bent).
 • Het registratienummer van uw geregistreerde-kassasysteem (witte kassa).

Welke documenten moet u opladen bij de aanvraag?

 • btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het derde kwartaal 2019
 • btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het derde kwartaal 2021
 • verklaring van een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant die de juistheid van de gegevens in verband met de geleverde prestaties bevestigt

Na uw aanvraag

VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Met het oog op controle moet u de bewijsstukken daarna 5 jaar bijhouden. Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet uw onderneming de steun terugbetalen, plus een administratieve kost van 100 euro.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019.

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021:

 • 22.500 euro voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • 45.000 euro voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers
 • 120.000 euro voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van 50 werknemers of meer

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien. Er wordt enkel steun toegekend op de werkelijk gerealiseerde omzet in de referteperiode.

Bijberoep

Voor zelfstandigen in bijberoep (status op 1 juli 2021) wordt die steun gehalveerd (dus 5%).

Starters

Voor een startende onderneming die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet, zoals vermeld in het financieel plan.

De steun is vrij van belastingen.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep
-
Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels

VB10

beschermingsmechanisme

PID

1986