Overslaan en naar de inhoud gaan

Wateroverlast 14 tot 16 juli 2021

Generieke inhoud

Titel

Wateroverlast 14 tot 16 juli 2021

Inhoud

Van 14 tot 16 juli 2021 heeft overvloedige regenval schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse Regering onderzoekt momenteel welke gemeenten voldoen aan de wetenscahppelijke criteria om de waterlast te kunnen erkennen als ramp. Als de ramp effectief erkend is, kunt u een schadevergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds.

Voorwaarden

Voor de meeste schade is uw verzekeraar verantwoordelijk voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunt u bij het Rampenfonds terecht voor een vergoeding voor schade geleden op Vlaams grondgebied.

Procedure

Momenteel kunt u nog geen schadevergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds voor de schade die u geleden heeft tijdens de overvloedige regenval van 14 tot 16 juli 2021. Dat kan pas nadat de Vlaamse Regering de regenval erkend heeft als ramp in de gemeente waar u schade heeft geleden.

Vergeet niet ook uw verzekeraar op de hoogte te brengen van de schade die u geleden hebt.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen

Bij het Vlaams Rampenfonds kunt u enkel schade melden op Vlaams grondgebied. Hebt u schade geleden op Waals grondgebied? Dan kunt u dat melden bij het Waals Rampenfonds.

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Rampenfonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Verwant product
-
Labels
-
PID

1995