Overslaan en naar de inhoud gaan

Onteigeningen op Vlaams grondgebied

Generieke inhoud

Titel

Onteigeningen op Vlaams grondgebied

Inhoud

De verschillende overheden in Vlaanderen kunnen gebouwen en gronden onteigenen om redenen van openbaar nut of algemeen belang, bijvoorbeeld om gebouwen op te richten of wegen en rioleringen aan te leggen. De besturen mogen enkel onteigenen voor projecten binnen hun bevoegdheidssfeer.

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financiƫle verplichting

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Verwant product
-
Labels
-
PID

1996