Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Generieke inhoud

Titel

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Inhoud

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) kan onder bepaalde voorwaarden aangevraagd worden door een zelfstandige in hoofd- of in bijberoep die een door VDAB erkende arbeidshandicap heeft. De premie compenseert de eventuele extra kosten of de lagere productiviteit die samengaan met de arbeidsbeperking.

Voorwaarden

De VOP voor zelfstandigen kan worden toegekend aan de persoon met een arbeidshandicap die ná 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep is geworden of die als (toen) ‘bestaande’ zelfstandige een erkende arbeidshandicap heeft gekregen ná 1 oktober 2008.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op Vlaanderen.be.

Procedure

U kunt de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen alleen online aanvragen. U doet dat in het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

Meer informatie over de aanvraag vindt u op Vlaanderen.be.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De premie wordt aan het eind van het volgende kwartaal uitbetaald volgens het onderstaande schema.

Kwartaal van aanvraag % van het referteloon
1-5 40
5-20 20

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Vlaamse Ondersteuningspremie
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep
-
Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Labels

vop

zelfstandig

ondernemer

ondernemers

arbeidshandicap

gehandicapten

gehandicapt

beperking

PID

2020