Overslaan en naar de inhoud gaan

Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning

Generieke inhoud

Titel

Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning

Inhoud

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn putwater jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). U moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Voorwaarden

U kunt een gratis controle van uw putwater aanvragen als u:

  • eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest
  • een eigen grondwaterwinning hebt
  • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
    Een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Als uw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kunt u wel aansluiten en komt u niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse.

Procedure

  • U moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door uzelf.
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt 6 tot 8 weken.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De wateranalyse is gratis.

Uitzonderingen

Deze gratis controle

  • geldt niet voor leidingwater. De kwaliteit van het leidingwater wordt gecontroleerd door de waterbedrijven.
  • geldt niet als u wel kunt aansluiten op het leidingwaternet. In dit geval moet u zelf een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor waterlanalyse (pdf). Zo'n controle is niet gratis.

Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Advies en begeleiding

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Labels

analyse

analyseren

besmet

controle

controle van putwater

controleren

drinkbaar water

drinkbaarheid

drinkwater

gezond water

grondwater

grondwateranalyse

grondwaterwinning

kalk

laat je putwater controleren

ook jouw zorg

putwater

schadelijk water

stoffen

vervuild

water

wateranalyse

waterkwaliteit

waterput

watertest

ziek

zuiver

zuiverheid

putwatercontrole

drinkwater

PID

222