Overslaan en naar de inhoud gaan

Heffing op de winning van grondwater

Generieke inhoud

Titel

Heffing op de winning van grondwater

Inhoud

Iedereen die in Vlaanderen een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar of die een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening, is heffingsplichtig.

Voorwaarden

Grondwater is schaars. Bij voorkeur laat u het in de grond. Wil u toch grondwater oppompen? Dan geldt een meldingsplicht en vanaf 500 m3 per jaar een vergunningsplicht.

Iedereen die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest

 • een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar
 • of een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening

moet een heffing op de winning van grondwater betalen.

Procedure

Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen.

Daarvoor moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde meter. Bij verbreking van de verzegeling moet u dit onmiddellijk schriftelijk melden aan de VMM.

  Wat meebrengen
  -
  Bedrag

  Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staat hoe deze heffing berekend wordt. U kunt er ook de heffing berekenen door uw situatie te simuleren in een berekeningswizard.

  Uitzonderingen
  -
  Regelgeving
  -

  Documenten

  Taxonomie

  Bevoegde overheid

  Vlaamse overheid

  Afleverende dienst

  Vlaamse overheid

  Adres afleverende dienst

  Team Heffingen Grootverbruikers Gent
  Raymonde de Larochelaan 1
  9051 Gent
  Belgium

  Team Heffingen Grootverbruikers Herentals
  Belgiƫlaan 6
  2200 Herentals
  Belgium

  Team Heffingen Grootverbruikers Leuven
  Dirk Boutsgebouw
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  Belgium

  Team Heffingen Grootverbruikers Mechelen
  Stationsstraat 110
  2800 Mechelen
  Belgium

  Team Heffingen Grootverbruikers Oostende
  Zandvoordestraat 375
  8400 Oostende
  Belgium

  Type

  Financiƫle verplichting

  Doelgroep

  Burger

  Onderneming

  Organisatie

  Geografische toepassingsgebied

  Vlaamse Gewest

  Thema

  Bouwen en Wonen

  Thema's

  Bouwen en Wonen

  Labels

  belasting

  bijdrage

  boorput

  drinkwater

  drinkwaterfactuur

  drinkwaterinstallatie

  geboorde put

  grondwater

  grondwaterwinning

  heffing

  heffing op de grondwaterwinning

  heffingloket

  heffingsloket

  milieuheffing

  milieutaks

  steenput

  waterbelasting

  waterfactuur

  waterinstallatie

  ijking

  verzegeling

  verzegelaar

  waterputmeter

  waterdebietmeter

  ijken

  geijkt

  waterheffing

  debietmeter

  waterput

  grondwaterput

  PID

  235