Overslaan en naar de inhoud gaan

Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Generieke inhoud

Titel

Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Inhoud

Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het gratis abonnement voor personen met een handicap (PMH) is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië).

Voorwaarden

Om een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn te krijgen, moet u voldoen aan twee voorwaarden.

 • U moet in het Vlaams Gewest wonen.
 • U hebt een handicap en:
  • u bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • of u krijgt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
   (dit geldt niet voor kinderen die door de FOD erkend zijn als persoon met een handicap én een Bijkomende Kinderbijslag krijgen)
  • of u krijgt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Zorgkas (dit werd vroeger ‘Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genoemd).
  • of u bent door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).

Het PMH-abonnement is enkel beschikbaar op een MOBIB-kaart. Dit is een chipkaart waarop het abonnement staat.
De kaart blijft 5 jaar geldig.

Procedure

 • Hebt u al een MOBIB-kaart van De Lijn en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan krijgt u een brief met de info vanaf welke datum uw gratis abonnement op de MOBIB-kaart zal staan. Het abonnement wordt automatisch opgeladen op uw kaart. Dat gebeurt de eerste keer dat u uw kaart registreert in de bus of tram.
 • Hebt u een MOBIB-kaart van de NMBS, TEC of MIVB en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan kunt u het abonnement op de kaart laten zetten in een van de Lijnwinkels.
 • Hebt u nog geen MOBIB-kaart en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan krijgt u een brief met de uitnodiging om je MOBIB-kaart met gratis abonnement aan te vragen. Na betaling van de administratiekosten krijgt u uw MOBIB-kaart toegestuurd met daarop uw abonnement.
  Hebt u toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met de dienst Abonnementen van De Lijn.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Het jaarabonnement is gratis voor personen met een handicap. Als u nog geen MOBIB-kaart heeft, moet u wel nog een administratieve kost van 5 euro betalen voor de MOBIB-kaart zelf.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Zenithgebouw
Koning Albert II laan 37
1030 Schaarbeek
Belgium

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Keizerslaan 11
1000 Brussel
Belgium

De LijnInfo
Mechelen
Belgium

Directie-generaal Personen met een Handicap
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Belgium

Type

Bewijs

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Labels

abonnement

gehandicapte

gratis

handicap

jaarabonnement

personen met een handicap

sociaal fonds

pmh

PID

247