AZG - Sociale Maribel

Generieke inhoud

Titel

AZG - Sociale Maribel

Inhoud
-
Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

- De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidie en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle van het Rekenhof, artikel 11 tot en met 14;

- Het decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse codex Overheidsfinanciën, artikel 72 tot en met 78;

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6;

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën artikel 29 tot en met 31 en artikel 43

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vaststelling van de regels tot bepaling van de bedragen voor de vergoeding van de creatie van de bijkomende tewerkstelling, vastgelegd in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die zijn ondertekend door de Federale Regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de revalidatiecentra en van de psychiatrische verzorgingstehuizen.

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

2523