Activiteitencoöperaties

Generieke inhoud

Titel

Activiteitencoöperaties

Inhoud

Een activiteitencoöperatie helpt werkzoekenden die met een eigen zaak willen beginnen en biedt hun de nodige begeleiding en coaching, zowel individueel als collectief. Activiteitencoöperaties zijn uniek door het veilige kader dat ze bieden: kandidaat-ondernemers kunnen hun zaak immers opstarten en uittesten onder de vleugels van de organisatie, terwijl ze hun werklozenstatuut en eventuele uitkering behouden. Een activiteitencoöperatie ondersteunt de kandidaat-ondernemer bij de uitwerking van het ondernemingsplan en laat hem toe het ondernemingsidee binnen een beschermde omgeving te testen en te ondernemen. De activiteitencoöperaties komen naar buiten in externe communicatie als ‘Starterslabo’s’. In Vlaanderen zijn vijf activiteitencoöperaties actief, één per provincie.

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag

De vijf activiteitencoöperaties ontvangen een werkingssubsidie vanuit de Vlaamse Overheid. Voor kandidaat-ondernemers die behoren tot één van volgende doelgroepen wordt een extra incentive voorzien: kortgeschoolden, personen met een arbeidshandicap, ouderen (minstens 50 jaar oud), personen van buitenlandse afkomst.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

  • 15 JUNI 2009. — Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de algemene regels inzake ondersteuning van activiteitencoöperaties

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep
-
Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels
-
PID

2530