Open innovatie en strategische transformatie in de sociale economie

Generieke inhoud

Titel

Open innovatie en strategische transformatie in de sociale economie

Inhoud

Via de éénmalige oproep “2021 Open Innovatie en strategische transformatie in de sociale economie” werd strategische investerings- en innovatiesteun voorzien aan sociale economie ondernemingen (maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen, lokale diensteneconomie, samenwerkingsverbanden) die, met het oog op een sterker samenwerkingsverband met reguliere ondernemingen, inzetten op digitalisering, strategische insourcing, lokale productie, vergroening (klimaatopwarming, circulaire economie), … als antwoord op de coronacrisis. Het kan hierbij gaan over de transitie naar nieuwe businessmodellen (inkopen advies), de implementatie van hertekende productieprocessen (projectkosten), versterkte samenwerkingsverbanden, wisselwerking en samenwerkingsinvesteringen met de reguliere economie… De oproep kadert binnen het VESOC-akkoord “Alle Hens Aan Dek”, en het Europese Herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF). De projecten startten op 1 januari 2022 en lopen ten einde op 31 december 2023.

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag

66 goedgekeurde projecten ontvingen een ondersteuning van maximaal 200.000 euro voor een totaalbudget van 9.844.017,19 euro.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings- en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge covid-19

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep
-
Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels
-
PID

2531