Opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge Covid-19

Generieke inhoud

Titel

Opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge Covid-19

Inhoud

Deze éénmalige oproep beoogt het sectoraal vormingsaanbod verder uit te bouwen zodat meer (doelgroep)medewerkers de weg vinden naar bijscholing en niet alleen de sterke profielen maar ook de zwakkere doelgroepen mee “ aan boord zijn“ van de (digitale) trein naar een nieuwe toekomst. Door maatwerkbedrijven aan te moedigen om tijdens de relanceperiode bijkomende opleidingsinspanningen te leveren, wil de Vlaamse overheid de duurzame tewerkstelling die in de maatwerkbedrijven gerealiseerd wordt, vrijwaren van de negatieve socio-economische impact die de coronacrisis op de sector heeft gehad of nog steeds heeft. Dankzij een versterking van de vaardigheden en competenties kunnen de mogelijkheden inzake doorstroom en samenwerking tussen de sociale economie en de reguliere economie ook verbeterd worden. De oproep kadert binnen het VESOC-akkoord “Alle Hens Aan Dek”, en het Europese Herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF). Beide goedgekeurde projecten startten op 1 januari 2022 en lopen ten einde op 31 december 2024.

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag

De oproep voorzag de ondersteuning van de sectorale vormingsfondsen SW en BW voor een totaalbudget van 2.000.000 euro.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

Besluit van 15 oktober 2021 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven ingevolge COVID-19

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep
-
Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels
-
PID

2532