Digibanken

Generieke inhoud

Titel

Digibanken

Inhoud

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is aanwezig op verschillende vlakken. Zo hebben mensen in een kwetsbare positie een ongelijke toegang tot technologie, zoals een laptop of internetverbinding. Ook beschikken ze vaak over minder digitale vaardigheden waardoor ze minder gebruik maken van e-dienstverlening. Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf. Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen via 3 doelstellingen:

  • Gelijke toegang tot digitale technologie door laptops, schermen en andere hardware voorwaardelijk beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via een uitleendienst.
  • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden, bijvoorbeeld door IT-materiaal te herstellen.
  • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten zoals de digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, Tax-on-web…

Digibanken voorzien in een open en laagdrempelig aanbod op vlak van alle 3 de doelstellingen. Dit kan, onder meer, tot uiting komen in een uitleendienst voor laptops, een inzamelpunt voor tweedehands hardware (laptops, tablets…), opleidingen rond het basisgebruik van een laptop, een open helpdesk, etc.

De Vlaamse overheid ondersteunt de opstart van digibanken via diverse oproepen en flankerende acties, zoals procesbegeleiding.

Dit project kadert binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht en het Europese Herstelfonds (RRF).

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken.

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep
-
Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels
-
PID

2533