Overslaan en naar de inhoud gaan

Innovatiemandaat

Generieke inhoud

Titel

Innovatiemandaat

Inhoud

Een innovatiemandaat is specifiek bestemd om postdoctorale onderzoekers een project te laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, hetzij met een bestaand bedrijf, hetzij met het oog op de oprichting van een nieuw bedrijf.

Voorwaarden

Wie?

De aanvraag staat open voor alle houders van een doctoraatsdiploma, ongeacht hun nationaliteit en studierichting/wetenschappelijke discipline.

Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse gewest kunnen een Innovatiemandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn. Een selectiecriterium in de evaluatie is de meerwaarde voor Vlaanderen.

Welke projecten?

Het hoofddoel van het onderzoeksproject is de economische valorisatie van onderzoek en de verdere uitwerking van basisonderzoek om de resultaten toepasbaar te maken binnen bedrijven, met andere woorden projecten waarvan de risicograad nog te hoog ligt om al als een O&o-project te worden uitgevoerd.

Meer informatie vindt u op de VLAIO-website.

Procedure

De aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, maar worden gegroepeerd behandeld, met 1 of maximaal 2 uiterste indieningsdata per kalenderjaar.

Alle informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de VLAIO-website.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Een innovatiemandaat voorziet financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één specifieke werknemer.

Meer informatie vindt u op de VLAIO-website.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Onderwijs en Wetenschap

Verwant product
Labels

iwt

innovatie

innovatiesteun

postdoc

post-doc

postdoctoraal

postdoctorale

PID

281