Overslaan en naar de inhoud gaan

vzw Team Bedrijfstrajecten

Generieke inhoud

Titel

vzw Team Bedrijfstrajecten

Inhoud

Op 18 januari 2018 werd op beslissing van de Vlaamse Regering een Convenant afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de vzw Team Bedrijfstrajecten. Deze vzw werd opgericht op 8 januari 2018. Hiermee fuseerden vervolgens de vijf voormalige innovatiecentra. De vzw heeft in opvolging van de activiteiten van de innovatiecentra als kerntaak invulling te geven aan de front office werking van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Op 8 juli 2022 keurde de Vlaamse regering een nieuw convenant met de vzw goed, en dit voor de periode 2023 - 2027. Beide convenanten voorzien in een 100% subsidiëring van de opgelegde taakstelling.

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

De jaarlijkse toekenning van de werkingssubsidie wordt telkens geregeld bij Beslissing van de Vlaamse regering.

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels
-
PID

2851