Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)

Generieke inhoud

Titel

Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)

Inhoud

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig.

Voorwaarden

Een jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) met korting 'verhoogde tegemoetkoming' (VT) wordt toegekend aan:

Procedure

U kunt het abonnement

Voor dit abonnement moet u volgende documenten tonen of bezorgen:

  • kopie van uw identiteitskaart
  • originele 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum 3 maanden oud)
    of kopie van uw WIGW-kaart
    of kopie van uw NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) kost 56 euro voor 1 jaar.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

De LijnInfo
Mechelen
Belgium

Type

Bewijs

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Verwant product
-
Labels

VT-abonnement

abonnement

buzzy pazz

korting

omnio

omnio-statuut

omnipas

sociaal abonnement

wigw

wigw-statuut

tarief

vt

PID

289