Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Kwaliteitsmerk voor autosnelwegparkings in Vlaanderen bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Kwaliteitsmerk voor autosnelwegparkings in Vlaanderen

Generieke inhoud

Titel

Kwaliteitsmerk voor autosnelwegparkings in Vlaanderen

Inhoud

De Vlaamse overheid is eigenaar van alle autosnelwegparkings. De meeste daarvan zijn in concessie gegeven aan privé-uitbaters voor commerciële activiteiten. Die uitbaters beheren dan een tankstation, winkel, snackbar, restaurant of motel. De uitbaters moeten aan strenge voorwaarden en regels voldoen. Dat leidt tot een betere dienstverlening, een grotere veiligheid en meer duurzaamheid.

Parkings die beantwoorden aan de minimumnormen van het kwaliteitssysteem krijgen van de Vlaamse overheid een herkenbaar kwaliteitslabel. Op de website kwaliteitsparkings.be staan alle autosnelwegparkings in Vlaanderen met kwaliteitsmerk.

Voorwaarden

Er zijn normen en drempelwaarden op het gebied van de:

  • netheid
  • veiligheid
  • toegankelijkheid
  • duidelijkheid van de informatie
  • bewegwijzering op de parkings
  • vriendelijkheid van de bediening.

Procedure

De kwaliteitslabels worden toegekend via volgende procedure.

  • Onafhankelijke inspecteurs bezoeken drie keer per jaar elke autosnelwegparking.
  • De inspecteurs controleren de parkings aan de hand van een checklist voor elke categorie van aangeboden diensten.
  • De uitbater van de parking moet per dienstverlening een gemiddelde score hebben die de voorafbepaalde drempelwaarde overschrijdt om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsmerk.

Aan parkings die beantwoorden aan de minimumnormen van het kwaliteitssysteem kent de Vlaamse overheid een herkenbaar kwaliteitslabel toe.
Elke erkende kwaliteitsparking krijgt minstens één ster. Parkings die de basisdienstverlening bijzonder goed verzorgen of die een extra ruim dienstenpakket aanbieden, krijgen twee of drie sterren.
Een parking die het kwaliteitslabel behaalt, mag zich een jaar lang aan het publiek bekendmaken als 'erkende kwaliteitsparking', via affiches, stickers, displays of folders voor de gebruiker.
 

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
Belgium

Type

Bewijs

Doelgroep

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Verwant product
-
Trefwoord

autosnelweg

autosnelwegparking

kwaliteit

kwaliteitmerk

kwaliteitparking

kwaliteitsparking

parking

snelweg

tankstation

weg

snelwegparking

PID

291