Overslaan en naar de inhoud gaan

Baekeland-mandaat

Generieke inhoud

Titel

Baekeland-mandaat

Inhoud

Met Baekeland-mandaten biedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen individuele onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het agentschap cofinanciert de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.

Voorwaarden

Welke onderneming/onderzoeker?

Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn.

De mandataris kan werknemer zijn van zowel het bedrijf als de universiteit (of andere kennisinstelling).

De regeling staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma's die door de onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie.

Welke projecten?

Het projectvoorstel:

  • heeft een economische finaliteit en biedt in geval van succes een meerwaarde voor het betrokken bedrijf.
  • biedt een wetenschappelijke uitdaging die de onderzoeker in staat stelt zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker.

Duur van het mandaat

Een mandaat duurt in principe 4 jaar. Ten laatste na 2 jaar wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt van de geboekte vooruitgang.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Procedure

De aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, maar worden gegroepeerd behandeld, met 1 of maximaal 2 uiterste indieningsdata per kalenderjaar.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Wat meebrengen
-
Bedrag

De aanvaarde begroting vormt de basis voor berekening van een subsidie. Het basissteunpercentage bedraagt 50% en kan verhoogd worden.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Onderwijs en Wetenschap

Thema's

Onderwijs en Wetenschap

Verwant product
Labels

iwt

PID

313