Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Erkenning classificeerders voor de indeling van geslachte varkens bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Erkenning classificeerders voor de indeling van geslachte varkens

Generieke inhoud

Titel

Erkenning van classificeerders voor de indeling van geslachte varkens

Inhoud

Sommige slachthuizen zijn verplicht de karkassen van de geslachte varkens in te delen volgens een indelingsschema dat vastgesteld is door de Europese Unie. Het slachthuis moet aan de leverancier van de geslachte varkens alle informatie over de indeling en weging bezorgen. Het slachthuis zorgt ervoor dat uitsluitend erkende classificeerders de indeling maken.

Voorwaarden

Een slachthuis dat meer dan 200 varkens per week slacht, is verplicht de karkassen van de varkens in te delen (varkens die gebruikt zijn voor de fokkerij worden niet inbegrepen). In het andere geval kan het slachthuis vrijwillig beslissen om de karkassen van de geslachte varkens in te delen.

Procedure

Als slachthuis moet u personeel ter beschikking stellen voor de uitvoering van de indeling van de karkassen en voor de etikettering (merken) van de karkassen. Dat personeel moet een opleiding krijgen. Na afloop van de opleiding en na het slagen voor een examen krijgen zij een erkenning als classificeerder.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderenen van geslachte varkens
  • Ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Trefwoord
-
PID

370