Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Archief - Erkenning toezichthouders op de indeling van geslachte runderen en varkens bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Archief - Erkenning toezichthouders op de indeling van geslachte runderen en varkens

Generieke inhoud

Titel

Erkenning van toezichthouders op de indeling van geslachte runderen en varkens

Inhoud

Sommige slachthuizen zijn verplicht de karkassen van de geslachte volwassen runderen en geslachte varkens in te delen volgens een indelingsschema dat vastgesteld is door de Europese Unie. Het slachthuis doet een beroep op erkende classificeerders voor de indeling.

Het toezicht op die classificeerders wordt uitgevoerd door toezichthouders die daartoe erkend zijn door de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

De kandidaat-toezichthouder moet werknemer zijn van de vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB).

Procedure

Om erkend te worden, moet de kandidaat-toezichthouder een opleiding volgen over de indeling van runderen en/of varkens en met gunstig resultaat een examen afleggen. De opleiding wordt gegeven door de cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de Universiteit van Gent.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen
  • Ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen
  • Ministerieel besluit van 16 juni 2004 houdende toekenning van opdrachten aan IVB vzw betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Trefwoord
-
PID

371