Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar

Generieke inhoud

Titel

Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar

Inhoud

Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie, waarbij gekeken wordt naar het rendement ervan. Ook wordt onderzocht of de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw.

De eigenaar van een centraal stooktoestel (centrale verwarming) is verplicht om regelmatig een verwarmingsaudit te laten uitvoeren als dat centraal stooktoestel:

  • ouder is dan 5 jaar en
  • een vermogen heeft van 20 kilowatt (kW) of meer.

Voorwaarden

De audit is verplicht voor centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van woningen, kantoren, niet-woongebouwen, … Als u huurder bent, dan moet de verhuurder ervoor zorgen dat de audit uitgevoerd wordt.

De verwarmingsaudit is niet verplicht voor afzonderlijke verwarmingstoestellen: kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, elektrische toestellen, collectoren, ... (toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal stooktoestel).

Om de hoeveel jaar moet uw installatie een verwarmingsaudit ondergaan? En wie mag de audit uitvoeren? Dat hangt af van de brandstof (vloeibaar, gas of vast) en van het vermogen van uw installatie. Het vermogen in kilowatt (kW) staat vermeld op het kenplaatje op uw ketel.

Vloeibare brandstof (stookolie)

Vermogen
van ketel(s)
in kilowatt (kW)

Aantal ketels Wanneer en hoe vaak
een verwarmingsaudit?

Door wie?

Minder dan 20 kW

- Verwarmingsaudit niet verplicht. -

Van 20 kW
tot en met
100 kW

1 ketel Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijks

Erkende technicus
vloeibare brandstof

Meerdere ketels Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijks

Erkende technicus
verwarmingsaudit

Meer dan 100 kW

1 of meerdere ketels 2-jaarlijks

Erkende technicus
verwarmingsaudit

Op de website van het departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende 'technici vloeibare brandstof' of 'technici verwarmingsaudit' opzoeken en downloaden.

Gasvormige brandstof

Vermogen
van ketel(s)
in kilowatt (kW)

Aantal ketels Wanneer en hoe vaak
een verwarmingsaudit?

Door wie?

Minder dan 20 kW

- Verwarmingsaudit niet verplicht. -

Van 20 kW
tot en met
100 kW

1 ketel Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijks

Erkende technicus
gasvormige brandstof

Meerdere ketels

Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijks

Erkende technicus
verwarmingsaudit

Meer dan 100 kW

1 of meerdere ketels 4-jaarlijks (vanaf 3 mei 2013)

Erkende technicus
verwarmingsaudit

Op de website van het departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende 'technici gasvormige brandstof' of 'technici verwarmingsaudit' opzoeken en downloaden.

Vaste brandstof

Vermogen
van ketel(s)
in kilowatt (kW)

Aantal ketels Wanneer en hoe vaak
een verwarmingsaudit?

Door wie?

Minder dan 20 kW - Verwarmingsaudit niet verplicht. -

Vanaf 20 kW

1 of meerdere ketels Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijks

Erkende technicus
verwarmingsaudit

Op de website van het departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende 'technici verwarmingsaudit' opzoeken en downloaden.

Procedure

Na de verwarmingsaudit krijgt de eigenaar/verhuurder een auditrapport van de technicus. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de audit heeft uitgevoerd. De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en er geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.

In het rapport staan adviezen over het rendement van de installatie en de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren. U komt ook te weten hoeveel u kunt besparen als u uw oude ketel laat vervangen door een modern, zuinig centraal stooktoestel of door andere aanpassingen.
Aan de adviezen zijn geen verplichtingen verbonden. Op de website van het departement Omgeving kunt u zien hoe u energiezuinige stooktoestellen kunt herkennen.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen

Centrale stooktoestellen met een vermogen dat kleiner is dan 20 kilowatt (kW) vallen niet onder deze wettelijke regeling. U kunt het vermogen aflezen op het kenplaatje op uw ketel.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van [centrale] stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.
  • VLAREL-besluit van 23 april 2013.
  • Europese Richtlijn 2010/31/EU rond de energieprestaties van gebouwen.

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Bewijs

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Verwant product
-
Trefwoord

aardgas

attest

audit

centrale verwarming

centrale-verwarmingsinstallatie

centraleverwarmingsinstallatie

certificaat

cv

cv-installatie

cv-installaties

cv-ketel

gas

hoogrendement

hoogrendements

hoogrendementsketel

ketel

ketels

keuring

mazout

onderhoud

onderhouden verwarming

rapport

stookolie

verwarmen

verwarming

verwarmingsaudit

verwarmingstoestellen

vijfjaarlijks

vierjaarlijks

tweejaarlijks

vier jaar

twee jaar

vijf jaar

2 jaar

4 jaar

5 jaar

PID

372