Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Subsidie voor de opmaak van een bosbeheerplan bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Subsidie voor de opmaak van een bosbeheerplan

Generieke inhoud

Titel

Subsidie voor de opmaak van een bosbeheerplan

Inhoud

Wie een uitgebreid bosbeheerplan opmaakt – dus een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer – kan daarvoor een subsidie krijgen. Die is bedoeld om de kosten van de opmaak te helpen dekken. Een uitgebreid beheerplan moet namelijk aan strenge eisen voldoen: er zijn onder meer bosbouw- en vegetatiemetingen nodig, wat de opmaakkosten doet oplopen.

Voorwaarden

  • Zowel openbare als privéboseigenaars kunnen gebruikmaken van de subsidie.
  • Uw beheerplan moet minstens 5 ha beslaan.
  • Per bosbestand kunt u maar één keer om de 20 jaar een subsidie krijgen.
  • De overheid stimuleert de opmaak van gezamenlijke beheerplannen. De deelnemende boseigendommen moeten dan wel in hetzelfde boscomplex liggen.

Procedure

Gebruik het aanvraagformulier 'Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat aan de criteria voor duurzaam bosbeheer voldoet'.

Een aanvraag kan worden ingediend:

  • vóór uw beheerplan is goedgekeurd (in dit geval moet het beheerplan uiterlijk 3 jaar na de toekenning van de subsidie goedgekeurd zijn, zoniet vervalt de subsidie).
  • tot 3 maanden na de goedkeuring van het beheerplan.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Het bedrag dat per ha kan worden verkregen voor het opstellen van een uitgebreid beheerplan varieert naargelang het aantal deelnemers aan het beheerplan:

  • voor 1 of 2 boseigendommen: 200 euro/ha
  • voor 3 tot 10 boseigendommen: 220 euro/ha
  • voor meer dan 10 boseigendommen: 250 euro/ha

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap voor Natuur en Bos
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Labels
-
PID

398