Overslaan en naar de inhoud gaan

Afschotplan voor grofwild

Generieke inhoud

Titel

Afschotplan voor grofwild

Inhoud

Als u wil jagen op grofwild, heeft u een goedgekeurd afschotplan nodig. Grofwildsoorten zijn edelhert, ree, damhert, moeflon en wild zwijn.

Het afschotplan bepaalt hoeveel dieren van welk geslacht of leeftijd er mogen geschoten worden per jaar en per wildbeheereenheid.

In het afschotplan krijgt ieder dier dat geschoten mag worden een uniek nummer. Dat nummer komt overeen met een label. U krijgt de labels samen met het goedgekeurde afschotplan.

Voorwaarden

Er zijn extra voorwaarden voor het bejagen van ree. Een afschotplan voor ree wordt alleen toegekend aan wildbeheereenheden en jagers met een jachtgebied dat minstens 1000 ha groot is of dat minstens 250 ha dekking omvat.

Procedure

De aanvraag van het afschotplan gebeurt automatisch voor een wildbeheereenheid die voor de soort grofwild doelstellingen heeft opgenomen in het faunabeheerplan.

Afschotplan aanvragen

Een wildbeheereenheid die de soort grofwild niet heeft opgenomen in haar faunabeheerplan of een onafhankelijke jachtrechthouder moet het afschotplan aanvragen:

  • door het aanvraagformulier aangetekend op te sturen naar de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • of online met een elektronisch formulier.

De aanvraag moet vóór 15 september ingediend zijn.

Binnen een maand na ontvangst van de aanvraag zal het ANB beslissen over het afschotplan.

Labelen en melden

Geschoten wild moet worden gelabeld en gemeld. Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos staat meer informatie over het labelen en melden van geschoten grof wild.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving sterk vereenvoudigd.

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap voor Natuur en Bos
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Trefwoord

jacht

jachtgebied

afschotplan

wild

grof wild

PID

399