Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidie ecologische bosfunctie

Generieke inhoud

Titel

Subsidie ecologische bosfunctie

Inhoud

De Vlaamse overheid subsidieert de bevordering van de ecologische bosfunctie. Deze subsidie is alleen bestemd voor bosbeheerders die een goedgekeurd beheerplan hebben volgens de criteria duurzaam bosbeheer. Ze krijgen steun om de ecologische rol van hun bos te beschermen of te versterken.

Voorwaarden

Voor elk bestand dat in het beheerplan is opgenomen, krijgt u een jaarlijkse subsidie, op voorwaarde dat het aan één van vier beheerdoelstellingen voldoet (op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt):

  • natuurbeheer op open plekken in het bos en het beheer van bosranden
  • inheemse bestanden
  • bosnatuurdoeltype volgens het natuurrichtplan
  • zaadbestanden.

Meer details over de voorwaarden bij bovenstaande beheerdoelstellingen en de bijkomende voorwaarden vindt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Procedure

U kunt voor deze subsidie een aanvraagformulier indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat doet u elk jaar vóór 1 oktober. Het aanvraagformulier voor deze subsidie kunt u downloaden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Zolang het beheerplan loopt, krijgt u een jaarlijkse subsidie voor elk bestand dat in het uitgebreide beheerplan is opgenomen en dat aan de voorwaarden voldoet. De basissubsidie bedraagt 50 euro per hectare.

Dat bedrag wordt verhoogd tot 125 euro per hectare voor:

  • natuurbeheer op open plekken in het bos
  • beheer volgens het bosnatuurdoeltype in het natuurrichtplan.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap voor Natuur en Bos
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Verwant product
-
Trefwoord
-
PID

414