Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Subsidie voor het openstellen van privébos bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Subsidie voor het openstellen van privébos

Generieke inhoud

Titel

Subsidie voor het openstellen van privébos

Inhoud

Om beheerders van privébossen ertoe aan te zetten hun bos open te stellen voor het grote publiek, verleent de Vlaamse overheid een subsidie.

Voorwaarden

Enkel privébosbeheerders komen in aanmerking voor de subsidie voor openstelling.

Als de subsidie wilt krijgen, dan moet u het bos in principe het hele jaar door openstellen. In sommige gevallen kunt u het bos toch een tijdlang afsluiten.

  • U kunt uw privébos maximaal vijf maanden afsluiten om ecologische redenen.
  • U kunt uw privébos maximaal dertig dagen afsluiten om jachtredenen.

Procedure

U vraagt de subsidie aan vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u een subsidie wilt krijgen. U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Wat meebrengen
-
Bedrag

De jaarlijkse subsidie bedraagt 2 euro per meter opengestelde bosweg. Per hectare bosoppervlakte kunt u maximaal 50 euro subsidie krijgen.

Als u in het privébos speelzones afbakent, dan krijgt u daarvoor per hectare speelzone 100 euro extra.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap voor Natuur en Bos
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Labels
-
PID

428