Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Subsidie voor herbebossing en bebossing bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Subsidie voor herbebossing en bebossing

Generieke inhoud

Titel

Subsidie voor herbebossing en bebossing

Inhoud

Op de website van ANB vindt u alle informatie over de nieuwe subsidieregelingen voor bebossing en herbebossing.

Als u een stuk grond bebost of herbebost en daarvoor inheemse boomsoorten gebruikt, krijgt u van de overheid een subsidie. Die is bedoeld als stimulans om te kiezen voor boomsoorten die ecologisch het meest geschikt zijn.

U kunt een subsidie krijgen voor

  • beplanting
  • bezaaiing of
  • natuurlijke bosverjonging. Met natuurlijke bosverjonging bedoelt men dat er spontaan of nadat u het terrein hebt voorbereid, een nieuwe generatie bomen of struiken groeit.

Voorwaarden

  • U moet bepaalde inheemse boomsoorten gebruiken.
  • De oppervlakte die u beplant, bezaait of natuurlijk verjongt, moet minstens 0,5 hectare zijn.
  • U bent verplicht om het terrein voor minstens twintig jaar bebost te laten. Als u de beboste percelen toch kapt, kaalslaat, rooit of ontbost, dan moet u de subsidies terugstorten.
  • U mag ook geen andere subsidie aanvragen voor de (her)bebossing van hetzelfde terrein.

Als u bebost als compensatie voor een ontbost gebied, kunt u deze subsidie niet krijgen.

Procedure

Het aanvraagformulier moet minstens drie maanden voor de aanvang van de beplanting ingediend worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin de percelen gelegen zijn.

Vooraleer u de subsidie krijgt, moeten verschillende instanties advies geven. Uzelf moet in de meeste gevallen alleen zorgen voor een vergunning van de gemeente. De overige adviezen worden ingewonnen door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de oppervlakte die u beplant en de gebruikte boomsoort.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap voor Natuur en Bos
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Labels
-
PID

433