Heffing op de waterverontreiniging

Generieke inhoud

Titel

Heffing op de waterverontreiniging

Inhoud

Via de heffing op de waterverontreiniging betaalt u voor de zuivering van uw afvalwater. De heffing op waterverontreiniging steunt op het principe 'de vervuiler betaalt'. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) berekent en int de heffing op waterverontreiniging.

Voorwaarden

U moet een heffing op de waterverontreiniging betalen:

  • als u klant bent bij Brabant Water (leidingwaterverbruiker in de gemeente Baarle-Hertog)
  • als u een eigen waterwinning (grondwater) hebt
  • als u een grootverbruiker bent (minstens 500 kubieke meter water per jaar gebruikt)

Procedure

  • Gezinnen met een eigen waterwinning en klanten bij Brabant Water, betalen jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
    Als u een eigen waterwinning in gebruik neemt, geldt daarvoor een meldingsplicht (en soms vergunningsplicht).
  • Grootverbruikers moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik van het vorige jaar indienen bij de VMM. Met deze gegevens berekent de VMM de heffing op de waterverontreiniging.

Wat meebrengen
-
Bedrag

U kunt het bedrag van uw heffing zelf berekenen via de berekeningswizard van de VMM.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen, bv. omdat u het water zelf zuivert of om sociale redenen (gedeeltelijke vrijstelling).

Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Inkohieren en Innen Kleinverbruikers
Dokter De Moorstraat 24
9300 Aalst
Belgium

Team Heffingen Grootverbruikers Gent
Raymonde de Larochelaan 1
9051 Gent
Belgium

Team Heffingen Grootverbruikers Herentals
Belgiƫlaan 6
2200 Herentals
Belgium

Team Heffingen Grootverbruikers Leuven
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6
3000 Leuven
Belgium

Team Heffingen Grootverbruikers Mechelen
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Belgium

Team Heffingen Grootverbruikers Oostende
Zandvoordestraat 375
8400 Oostende
Belgium

Type

Financiƫle verplichting

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Labels

belasting

bescherming

bijdrage

drinkwater

drinkwaterfactuur

geboorde put

grondwaterwinning

heffing

heffingloket

heffingsbiljet

heffingsloket

milieubelasting

milieuheffing

milieutaks

oppervlaktewateren

steenput

verontreiniging

water lozen

water zuiveren

waterbelasting

waterbijdrage

waterfactuur

waterlozing

waterverontreiniging

waterwinning

waterzuivering

waterzuiveringen

waterheffing

PID

462