Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Subsidie bescherming hoogstamboomgaarden bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Subsidie bescherming hoogstamboomgaarden

Generieke inhoud

Titel

Subsidie voor de bescherming van de genetische diversiteit van oude rassen hoogstammige fruitbomen

Inhoud

Door de intensivering en specialisatie in de fruitteelt is op professionele bedrijven vaak geen plaats meer voor hoogstamfruit. Veel rassen dreigen daardoor verloren te gaan. Deze oude boomrassen bieden echter een landschappelijke meerwaarde.

Het Europees plattelandsbeleid besteedt aandacht aan het behoud van genetische diversiteit. Met de steun van Europa heeft Vlaanderen een subsidieregeling uitgewerkt voor het onderhoud van nieuw aangeplante of al bestaande hoogstamfruitbomen.

Voorwaarden

Deze steunmaatregel is uitdovend. De subsidie kan in 2018 alleen aangevraagd worden door landbouwers met een al lopende verbintenis. Sinds 2014 is het niet mogelijk om een nieuwe vijfjarige verbintenis aan te gaan.

Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag

Als u in aanmerking komt voor deze subsidie, ontvangt u 5 jaar lang:

  • 4 euro per boom voor het onderhoud van nieuw aangeplante bomen
  • en 2 euro per boom voor het onderhoud van bestaande bomen.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Inkomenssteun
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Trefwoord
-
PID

482