Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Zoötechnische erkenning centra voor sperma, eicellen of embryo bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Zoötechnische erkenning centra voor sperma, eicellen of embryo

Generieke inhoud

Titel

Zoötechnische erkenning voor centra voor sperma, eicellen en/of embryo’s van landbouwdieren

Inhoud

De Vlaamse overheid legt een zoötechnische erkenning op aan centra voor de winning en opslag van sperma en/of embryo’s van landbouwdieren die bestemd zijn voor het intracommunautaire handelsverkeer of voor de nationale handel. Aansluitend daarbij legt de Europese Unie voorwaarden op voor het gebruik van certificaten die sperma, eicellen en embryo's moeten vergezellen bij de intracommunautaire handel:

  • gezondheidscertificaten
  • en zoötechnische certificaten.

In principe is de erkenning van onbeperkte duur.

Voorwaarden

De verplichte erkenning geldt voor de volgende diersoorten:

De erkenning kan worden aangevraagd door:

  • alle natuurlijke en rechtspersonen
  • die in Vlaanderen sperma, eicellen of embryo's van bovenstaande diersoorten winnen en opslaan
  • met het oog op het in de handel brengen (nationaal of intracommunautair) tegen of zonder vergoeding.

Een erkenning is niet vereist voor een depot.

Procedure

Een centrum kan een aanvraag tot erkenning indienen bij de Dienst Kwaliteit Dier van het Departement Landbouw en Visserij. Op de website van Landbouw en Visserij vindt u voor elke diersoort het aanvraagformulier voor de erkenning.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Burger

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels

eicel

embryo

landbouw

opslag

opslag van eicellen

opslag van embryo’s

opslag van sperma

sperma

veeteelt

winning

winning van eicellen

winning van embryo’s

winning van sperma

PID

535