Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit

Generieke inhoud

Titel

Erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit

Inhoud

Een technicus die instaat voor de keuring vóór eerste ingebruikname, het periodieke onderhoud en de verwarmingsaudit van centrale stooktoestellen (cv-ketels), moet hiervoor erkend zijn.

  Download de overzichtslijst met:

  Voorwaarden

  Om erkend te worden als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit, moet u voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
   • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
   • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
  • bijzondere erkenningsvoorwaarde:
   • een natuurlijke persoon zijn,
   • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit. Het certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

  Meer info vindt u in artikel 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) en artikel 14 - 16 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

  Geldigheidsduur en verplichtingen

  De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

  Meer info over de verplichtingen voor erkende technici gasvormige brandstof, technici vloeibare brandstof en technici verwarmingsaudit.

  Procedure

  • Er zijn 3 verschillende erkenningen als technicus mogelijk:
   • erkenning als ‘technicus vloeibare brandstof
   • erkenning als ‘technicus gasvormige brandstof
    • basismodule GI (gasketel met niet-premix-brander of premix-brander): voor de meeste particuliere woningen of appartementen
    • uitbreidingsmodule GII (gasketel met een aparte ventilatorbrander): alleen na het behalen van GI, voor gebouwen waar hoge vermogens vereist zijn.
   • erkenning als ‘technicus verwarmingsaudit’.

  Wat meebrengen
  -
  Bedrag

  Voor het bekomen van de erkenning moet u geen retributie betalen.

  Als technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof of technicus verwarmingsaudit moet u wel een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

  Voor 2023 bedraagt de jaarlijkse retributie 34 euro.

  Uitzonderingen
  -
  Regelgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

  Documenten

  Websites
  -
  Documenten
  -

  Taxonomie

  Bevoegde overheid

  Vlaamse overheid

  Afleverende dienst

  Vlaamse overheid

  Adres afleverende dienst
  -
  Type

  Toelating

  Doelgroep

  Burger

  Geografische toepassingsgebied

  Vlaamse Gewest

  Thema

  Milieu en Energie

  Thema's

  Milieu en Energie

  Labels

  certificering

  certificaat

  brandertechnicus

  brandertechnici

  brander technicus

  cursus

  proef

  technicus gasvormige brandstof

  technicus vloeibare brandstof

  technicus verwarmingsaudit

  VA

  opleidingsinstelling

  opleidingsinstellingen

  gv

  tv

  GI

  GI

  GI-attest

  GI-attest

  attest

  chauffage

  chauffagist

  opleidingscentrum

  opleidingscentra

  PID

  549